El servei local d’ocupació de Sant Pere de Ribes continua actiu telemàticament

Les formacions presencials han quedat aturades degut a la situació de crisi sanitària per la covid-19

Imatge de l'oficina d'atenció a la ciutadanaia de Sant Pere de Ribes. Foto: Ajuntament

El Servei Local d’Ocupació (SLO) de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es manté actiu malgrat la situació actual i la suspensió de les formacions presencials, però segueix oferint informació, assessorament i gestió dels aspectes relacionats amb l’ocupació a la ciutadania i a empreses, a través del correu electrònic serveilocalocupacio@santperederibes.cat. Si necessiteu posar-vos-hi en contacte també podeu trucar al 938967300 (de dilluns a divendres de 9 a 14h).Des del servei s’informarà a les persones usuàries quan es puguin reprendre els cursos aturats per la situació de crisi sanitària per la covid-19 i l’estat d’alarma.

El SLO s’adreça, d’una banda, a la ciutadania en general major de 16 anys, a les persones en situació d’atur, a aquells que vulguin millorar la seva situació laboral i/o que cerquin informació i orientació laboral; i, de l’altra, a les empreses que busquin treballadors i treballadores i/o que vulguin intermediació amb les persones inscrites a la borsa de treball per a la gestió de les ofertes de feina.

INFORMACIÓ D’INTERÈS DAVANT ALGUNES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES I LABORALS DE LA SITUACIÓ ACTUAL

Persones afectades per un ERO o ERTO

El SLO informa a aquelles persones que hagin o puguin estar afectades per un ERO o un ERTO que no han de donar-se d’alta com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per tramitar la prestació al Servicio Público de Empleo (SEPE), atès que l’empresa contactarà amb el SEPE.

Borsa de treball de gerocultors/es

Així mateix, es posa en coneixement d’aquelles persones a qui pugui interessar que tant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies com el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) estan fent una crida a tots aquells professionals d’atenció a gent gran que vulguin treballar en la resposta a aquesta crisi i es poden apuntar a la borsa de treball que s’ha obert. Totes les persones que vulguin treballar en residències i centres d’atenció a la gent gran, i que ara són més necessaris que mai tenen habilitat un formulari d’inscripció a la web del Consorci Salut i Social de Catalunya (enllaç web).

A aquelles persones amb vocació per la gent gran que vulguin treballar però no tinguin experiència prèvia en el sector, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i Unió Consorci Formació (UCF) els hi ofereixen una formació on-line perquè s’incorporin amb els coneixements adients per treballar en aquest moment d’emergència sanitària.

Ajut per autònoms

El Departament en matèria de treball ha aprovat una partida pressupostària de 7,5milionsd’€ per atorgar aquesta prestació fins al seuexhauriment. Es preveu que aquesta línia d’ajuts pugui beneficiar 4.500 persones treballadores autònomes. Les condicions sónles següents:
• Import de l’ajut fins a 2.000 euros.
• Que l’espai, servei o activitat estiguin relacionats amb els que les autoritats sanitàries han decretat que tanquin o deixin de prestar-se.
• Acreditar pèrdues econòmiques involuntàries el març de 2020 en comparació en el mes de març de l’any anterior.
• No disposar d’altres fonts d’ingressos alternatives.

Tipus de finançament

També s’ha aprovat una línia d’avals per la cobertura per compte de l’Estat de finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms i l’ampliaciódel límit d’endeutament net de l’ICO amb la finalitat d’augmentar les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms.

EMPRESES

Unitat d’assessorament per a professionals i empreses

L’Agència de Desenvolupament NODE Garraf ha posat en marxa una unitat per atendre de manera individualitzada les consultes que, per part de professionals autònoms i directius d’empreses, arriben als ajuntaments de la comarca en relació amb les línies d’ajut i suport a l’activitat en l’actual contingència.

Aquest servei s’ofereix de manera gratuïta i personalitzada, bé per correu electrònic o bé telefònicament, i es fa com a extensió dels serveis d’atenció dels mateixos ajuntaments amb l’objectiu d’unir esforços i donar la major qualitat i diligència a l’hora de respondre les consultes.

Podeu fer arribar els vostre dubtes i preguntes a l’adreça de correu electrònic agenciadesenvolupament@nodegarraf.cat o bé al telèfon 938 100 722.

Servei d’Iniciatives Econòmiques

El Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf també treballadiàriament per donar informació actualitzada de les mesures econòmiques davant la Covid-19 per a l’emprenedoria.

Servei d’atenció digital del Departament d’Empresa i Coneixement

A més de mesures per a la protecció i el manteniment de l’ocupació, agilitzant el procediment d’autorització d’ERTO, o reduccions delaquotadelaseguretatsocial, l’Institut Català de finances està preparant línies de préstec amb avals públics

MORATÒRIA DE TRIBUTS

Es concedeix l’ajornament del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions les quals el seu termini de presentació i ingrés des de la data d’entrada en vigor del Reial Decret7-2020 i fins el dia 30/05/2020.

Suspensió dels terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma.