El servei de teleassistència a Lleida tanca amb èxit un 2018 de novetats

  La Paeria presta el servei de teleassistència domiciliària a 6.092 usuaris/es, un 17% més que l’any passat

  temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

  L’Ajuntament de Lleida facilita de manera gratuïta el servei de teleassistència domiciliària a 6.092 persones de la ciutat. Això representa un increment del 17 % d’usuaris/es respecte l’any passat, ja que s’han donat d’alta 874 persones –fins al 15 de desembre-. En total, hi ha 4.793 domicilis amb el TAD (servei de teleassistència domiciliària) instal·lat, dels quals 667 s’han incorporat aquest 2018. Enguany, s’ha modificat el contracte de TAD per poder ampliar els serveis específics de TAD mòbil (MIMOV- TAM) i poder-los oferir a persones amb patologies de demència que encara surten sols pel carrer, amb el conseqüent risc de pèrdua i/o desorientació. S’han instal·lat 12 dispositius d’aquesta tipologia.

  El paer en cap, Fèlix Larrosa, ha destacat que es tracta d’un servei cada cop més personalitzat, que utilitzen més ciutadans i ciutadanes pel bon servei que presta i per la seguretat que dona a les mateixes persones usuàries i als seus familiars. Larrosa ha remarcat que les persones són el centre d’atenció del treball que es fa des de la Paeria i que un dels eixos principals d’actuació són el col·lectiu de persones grans, per i amb el qual s’està desenvolupant un Pacte Intergeneracional, que comportarà la implicació també del jovent i el conjunt de la ciutadania. A més, s’ha de tenir en compte que aquest el segment de població creix cada any i que, per tant, s’han d’aportar recursos i serveis per donar resposta a les seves necessitats.

  Pel que fa al perfil dels usuaris/es, l’alcalde ha explicat que el 69,2 % de les persones receptores del servei són dones, 4.216 (i 1.876 homes) i que en un 48% dels domicilis la persona viu sola, essent el servei de TAD un recurs de suport i prevenció important que els proporciona seguretat. Per edat, 5.982 beneficiaris/es tenen 65 o més anys; 5.203 en tenen 75 o més, i 2.566, tenen 85 anys o més. També s’ofereix el servei a 110 persones que tenen menys de 65 anys.

  Una altra dada és que Balàfia, Pardinyes i el Secà de Sant Pere (la Zona 3) és on es concentren més usuaris/es, amb un terç del total (el 32,17%).

  El Servei de Teleassistència Domiciliària de l’Ajuntament de Lleida és un servei integral que vetlla pel benestar de les persones grans de la ciutat, garantint-los atenció immediata davant qualsevol eventualitat. La persona usuària es pot posar en contacte amb una central d’atenció operativa les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, mitjançant un senzill penjoll que porta un botonet de trucada o altres dispositius de seguretat. Els professionals d’atenció valoren la situació i mobilitzen els recursos adients a cada cas: sanitaris, socials, familiars, etc. Els servei també realitza trucades i visites de seguiment a les persones usuàries. El Servei de Teleassistència ofereix la possibilitat de fer ús d’un servei d’agenda per a recordatoris de visites mèdiques o control de medicació, entre altres.

  Els SAD donen suport a persones i/o famílies que per motius d’edat, malaltia, discapacitat o dificultats socials, no compten amb l’autonomia personal suficient per desenvolupar les activitats més bàsiques de la vida diària o bé les relatives a l’organització i manteniment de la llar, l’adequada atenció als menors o les relacions socials.

  Es presten en el propi domicili de les persones usuàries i la seva finalitat és promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries, potenciant la seva autonomia per¬sonal i unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari. El servei de Teleassistència concretament, com a recurs preventiu, proporciona, a més, als usuaris un sentiment de seguretat important que contribueix en aquesta millora de la qualitat de vida. A més de la Teleassistència també hi ha el Serveis d’ajut a domicili i el Menjar sobre rodes.

  El nombre de persones que reben el servei són 1.097 (són 615 domicilis), de les quals 180 són altes del servei d’aquest 2018. El 63 % dels casos atesos pertanyen a persona valorada amb un grau de dependència i un 13 % dels casos atesos són famílies amb problemàtica social i econòmica o situació de risc. La resta de casos atesos són de persones grans que encara no han esta valorades amb dependència.

  Un 56,6 % dels usuaris/es totals, tenen més de 65 anys i un 39,8 % dels domicilis són unipersonals. És a dir, que hi viu una persona sola. Un 60,25 % són dones (661 dones i 436 homes)

  Igualment, la zona 3 és la que concentra un major nombre d’atencions, així com d’altes. Li segueix la Zona 2, a la Mariola.

  Aquest servei pretén garantir una alimentació equilibrada a les persones que viuen soles o acompanyades d’altres persones grans i que tenen dificultats socioeconòmiques i d’estat de salut que els impedeixen elaborar els àpats diaris de manera autònoma. És un servei minoritari que complementa els serveis de menjador de les llars de jubilats. Aquest servei es presta mitjançant un conveni amb Creu Roja. El servei té 38 persones usuàries (18 dones i 20 homes), de les quals 12 s’han incorporat aquest any. Majoritàriament, viuen sols/es (33 persones).