El Prat de Llobregat aprova un protocol contra les agressions sexistes en espais festius

    Hi participen diversos departaments municipals i cossos policials, amb l’objectiu de sensibilitzar la població, prevenir les agressions i evitar que quedin impunes

     L’Ajuntament del Prat de Llobregat ha aprovat un protocol contra les agressions sexistes en els espais de festa del municipi perquè esdevingui una eina per poder donar una resposta col·lectiva davant qualsevol tipus d’agressió sexista, de manera que totes les persones puguin relacionar-se de forma segura, lliure, amb possibilitat de posar límits i que aquests siguin respectats. Els objectius del protocol són sensibilitzar la població davant aquest d’actituds, tenir espais d’oci segurs lliures d’agressions, evitar que les agressions que es produeixen quedin impunes i donar visibilitat al fenomen. Per assolir aquests objectius, el consistori vol que els professionals, serveis i entitats que participen de manera directa o indirecta en els espais de festa actuïn de manera conjunta i coordinada.
    El protocol estableix no només donar resposta a l’agressió sexista sinó que també es farà un acompanyament posterior si la persona agredida ho demana.

    En el cas d’agressions greus s’activarà el protocol i es notificarà al Circuit Contra la Violència Masclista del Prat, que farà el seguiment de la persona agredida i li oferirà els recursos de què disposa i també una atenció integral adequada.