El darrer document del POUM suma el consens de la ciutadania

  Alcalde Larrosa: “Es tracta del POUM més rellevant de Catalunya”

  temps lectura-Temps de lectura: 4 minuts

  L’equip de Govern de l’Ajuntament de Lleida ha continuat avui informant els grups municipals sobre els canvis en el projecte del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), el document estratègic que defineix el desenvolupament de Lleida com una ciutat més compacta, més cohesionada, més diversa i més sostenible, i planifica el seu desenvolupament econòmic i social per als propers 15 anys. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha remarcat que “es tracta del POUM més rellevant de Catalunya, un document en el que hi ha hagut una àmplia participació ciutadana que hi continuarà essent em aquesta fase”. El Paer en cap ha explicat que iniciarà una ronda de consultes amb col·lectius, entitats, organitzacions relacionades amb els sectors del planejament urbanístic, amb l’ habitatge, societat civil, col·lectius, entitats, organitzacions de caràcter veïnal, social i econòmic per valorar el document de forma final i prendre les decisions oportunes.

  Durant el decurs de la comissió celebrada avui s’han debatut els canvis que es proposen entre el document que es va aprovar inicialment ara fa gairebé un any i el text que se sotmetrà a la seva aprovació provisional. En aquest sentit, cal destacar que els canvis es poden classificar en tres blocs, segons el seu origen. Per una banda, els que venen motivats per les al·legacions presentades i que s’han estimat totalment o de forma parcial; per altra, els que van arribar fruit dels informes dels diferents dels organismes implicats en aquesta tramitació administrativa i, en tercer lloc, els que han sorgit arran de les aportacions i comentaris que els ciutadans han realitzat a títol individual en les diferents presentacions del POUM als barris o en la mateixa oficina de planejament urbanístic.

  També s’han proposat modificacions relatives a les urbanitzacions en dèficit, aquelles agrupacions residencials disperses per l’Horta de Lleida, situades en sòl no urbanitzable i que tenen dèficit de serveis. D’una banda, el nombre d’urbanitzacions en dèficit en l’actual Pla d’Ordenació s’ha reduït, passant de 29 a 22. De l’altra, aquestes agrupacions residencials han passat de sòl urbanitzable delimitat a sòl urbanitzable no delimitat, un fet que permetrà una major flexibilitat en el seu desenvolupament i permetrà que els plans parcials que es desenvolupin puguin ser fets a mida de les necessitats de cada una d’aquestes agrupacions d’habitatges.

  Un altre dels canvis proposats en el nou document del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal fa referència a la regulació del risc químic a l’entorn de les indústries que el presenten. La proposta presentada avui pretén establir, de manera normativa, que a l’entorn de les indústries químiques, en el sòl urbà que ja està consolidat, es puguin desenvolupar les mateixes activitats existents fins al moment amb la única limitació que les activitats que tinguin la consideració de vulnerables o molt vulnerables -activitats amb gran afluència de persones- hauran de fer un pla d’autoprotecció de l’activitat -fins ara no podien instal·lar-se.

  Un altre canvi rellevant que s’ha proposat avui en el document del POUM fa referència a temes comercials, i passa per autoritzar la instal·lació de mitjanes i grans superfícies en el centre de la ciutat, condicionades a que la parcel·la sigui major de 500 metres quadrats per a mitjanes superfícies i 800 metres quadrats per a grans superfícies o grans territorials.

  Es duplica la superfície dels Camps Elisis

  També s’ha presentat l’ampliació de les zones verdes de La Bordeta, mitjançant la creació d’un gran espai verd a l’entorn del Molí de Sant Anastasi, que passa per la supressió d’alguns carrers rodats. Així mateix, s’ha proposat ampliar la superfície de zona verda de la Rambla de la Bordeta, fins a 30 metres d’amplada.

  El nou document del POUM també proposar consolidar com a equipament l’espai entre el Riu Segre, el Pont de Pardinyes i la via de tren amb l’objectiu de poder situar el nou recinte firal de Lleida. En l’àmbit dels actuals pavellons de Fira de Lleida es proposa un pla de millora urbana per ordenar tot l’espai, ampliar els Camps Elisis i construir fins a 372 habitatges -186 de protecció pública. Els Camps Elisis actuals tenen una superfície de 52.000 m2. Com a desenvolupament del POUM els Camps Elisis augmenten més del doble la seva superfície. Concretament, passaran a tenir 107.000 m2 (dels que 27.000 els aporta el Pla de millora urbana de la Fira).

  Un altre dels canvis rellevants que s’ha introduït en l’actual document del POUM és una variació d’alçades en el centre de la ciutat. En aquest sentit el nombre de plantes previst per a les noves edificacions, que es determina en funció de l’amplada del carrer, s’ha ajustat tenint en compte el nombre de plantes de les edificacions existents, així com el nombre de plantes i la edificabilitat que preveu el Pla general actual.

  En el decurs de la sessió també s’han presentat els ajustaments en el desenvolupament del sòl urbanitzable industrial, mantenint el sector estratègic industrial i logístic de Torreblanca, entre altres propostes que milloren el conjunt del document.

  Participació ciutadana en el POUM

  La proposta del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lleida (POUM) està enllestit després d’un intens treball durant anys per part del seu equip tècnic redactor i constitueix una proposta ambiciosa per a la millora de la ciutat, innovadora en els plantejaments i, que alhora, resulta equilibrada i realista. Cal recordar que l’ Ajuntament de Lleida ha organitzat, des de l’elaboració de l’avanç del POUM fins a la fase posterior a l’aprovació inicial, 78 presentacions a diferents col·lectius i entitats de la ciutat i les quals hi han participat 1.828 persones. En la fase d’avanç es van realitzar 26 presentacions, en la fase prèvia a l’aprovació inicial se’n van realitzar 41 i en la fase posterior a l’aprovació inicial, 11, amb l’objectiu d’assolir el màxim consens.

  El document del POUM incorpora el 51,02% de les al·legacions presentades pels grups municipals

  El document del POUM ha rebut 476 escrits d’al·legacions, que representen 1.021 propostes, de les quals se n’han incorporat el 62,19%. Pel que fa a les al·legacions dels grups municipals, n’han presentat 98, de les que se n’han incorporat 50, el que suposa el 51, 02%. En aquest sentit, l’alcalde Fèlix Larrosa, ha volgut remarcar que aquestes xifres mostren que “la voluntat del POUM que presenta l’equip de govern és d’absolut consens i participació i, per tant, els grups que no hi voten a favor ho fan per pur tacticisme polític”.