El Consell Comarcal obre les inscripcions per demanar ajudes al lloguer

  Fins el proper 19 de juny està oberta la convocatòria per a la renovació de la prestació al lloguer per a aquest any 2017

  La Borsa d’Habitatge comarcal posa a disposició dels baixpenedesencs les ajudes per poder
  fer front a la quota de lloguer d’un immoble, atorgats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Governació Administracions Públiques i Habitatge. D’aquesta manera, fins el proper 19 de juny està oberta la convocatòria per a la renovació de la prestació al lloguer per a aquest any 2017.

  La Generalitat de Catalunya atorga aquests ajuts amb l’objectiu d’evitar que les famílies que viuen de lloguer es trobin en risc d’exclusió social per falta d’ingressos i per dificultats per fer front a les despeses.

  Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

  S’hi poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament que compleixin els requisits establerts sobre el preu del lloguer objecte de subvenció i els ingressos de la renda familiar. L’import d’aquest ajut correspon al 40% del preu del lloguer mensual i pot arribar a un màxim de 200 euros mensuals, o sigui 2.400 euros anuals.

  Tots aquelles ciutadans que hi estiguin interessats, es poden adreçar a la Borsa d’Habitatge de la Comarca, situada al Centre Cívic l’Estació (Av. Jaume Carner 1, del Vendrell) o bé trucant al 977 66 32 89.