El Comú proposa promocionar la mobilitat a peu o en bicicleta

    El Comú de Lleida proposa el ple de l'Estat de la Ciutat mesures per una ciutat més humana i saludable, on la mobilitat a peu o en bicicleta guanyi espai davant el vehicle privat

    El Comú de Lleida proposa el ple de l’Estat de la Ciutat mesures per una ciutat més humana i saludable, on la mobilitat a peu o en bicicleta guanyi espai davant el vehicle privat. Aposten per un pla de millora de les voreres, fent-les més amples, per un carril bici interconnectat i més segur i per descongestionar la ciutat de vehicles, habilitant mil places d’aparcament dissuasori en solars en desús i posant preus populars a pàrquings subterranis infrautilitzats com el de Ricard Vinyes i la Llotja. La proposta que han presentat té 3 eixos de millores:

    ·UN PLA PER MILLORAR LES VORERES: Insistim en la necessitat de fer un treball de diagnosi de l’estat de totes les voreres de la ciutat i dissenyar un pla d’actuació per complir amb el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, que considera un itinerari de vianants adaptat el que té 1,80 metres d’amplada. El pla també contemplarà l’arbrat i el mobiliari urbà necessari per al gaudi ciutadà.
    ·IMPULSAR UN CARRIL BICI INTERCONNECTAT I MÉS SEGUR: és urgent una actuació integral en la xarxa de carril bici de Lleida. Com veiem en tantes ciutats és una qüestió de mobilitat cabdal, en la qual portem retard. Cal millorar la seguretat de ciclistes i vianants, apostant pels carrils bici segregats per separar-los de vehicles i vianants, amb amplades adequades i fent un manteniment continuat. Cal impulsar ja la interconnexió i facilitar aparcaments per bicicletes a tota la ciutat.
    ·APROFITAR ELS APARCAMENTS BUITS PER DESCONGESTIONAR DE VEHICLES LA CIUTAT: Per alliberar els carrers de vehicles i guanyar en qualitat urbana amb més amplitud per a voreres, places i jardins i més arbrat, aportem alternatives viables. Apostem per la creació de mil places d’aparcament dissuasori econòmicament assequible o gratuït, mesures que també impulsaran el comerç i l’activitat econòmica de la ciutat. Cal establir convenis amb les empreses concessionàries i preus populars per tal de promocionar aparcaments infrautilitzats com el de Ricard Vinyes i la Llotja, i apostar pels aparcaments dissuasoris provisionals en solars privats o terrenys municipals en desús amb incentius com un tipus diferencial d’IBI.