Continua la formació en perspectiva de gènere al personal del Consell Comarcal del Garraf

  El curs “Perspectiva de gènere en l’atenció a les persones” s’emmarca en el II Pla Intern d’Igualtat 2017-2021, que inclou accions per a promoure la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits de l’organització

  temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

  En el marc del II Pla Intern d’Igualtat del Consell Comarcal del Garraf, els dies 9, 13 i 23 d’abril es va realitzar el curs “Perspectiva de gènere en l’atenció a les persones”, que va comptar amb la participació de vint-i-set treballadores de diverses àrees de l’ens comarcal.

  L’acció formativa tenia per objectiu reforçar la importància d’adoptar la perspectiva de gènere, i aportar elements per introduir-la en les tasques quotidianes, especialment en l’atenció directa a la ciutadania.

  El curs, coordinat per la Fundació Surt, es va iniciar amb una sessió sobre la construcció social de gènere, en la qual es van treballar aspectes com els rols i els estereotips sexistes, les desigualtats, les violències masclistes, l’heteropatriarcat i l’espai privat, públic i domèstic, entre d’altres.

  Durant la formació també es va tractar la perspectiva interseccional, és a dir, la relació del gènere amb l’edat, l’orientació sexual, la diversitat funcional, la classe social, l’ètnia, l’origen, etc.

  Així mateix, al curs es van introduir eines per a l’aplicació de la perspectiva de gènere en el disseny, planificació, execució, seguiment i avaluació dels projectes i actuacions d’inclusió social.

  Finalment, es van explicar estratègies de transformació des de l’àmbit de l’empoderament de les dones, entès com el procés de presa de consciència dels propis drets, la identificació de les situacions de discriminació i subordinació, i el reconeixement de les causes que les generen. Igualment, es van destacar alguns models alternatius de masculinitat i feminitat.

  El II Pla Intern d’Igualtat 2017-2021, aprovat al ple comarcal del 14 desembre de 2017, vol promoure la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits de l’organització.