Cauen aigües fecals al canal d’Amposta

  L’ajuntament finalitza una de les fases de la millora de xarxa de clavegueram i pluvials però cal continuar treballant

  L’Ajuntament d’Amposta ha arreglat clavegueres a la zona del Grau i les Quintanes i en el moment que ha baixat tot canalitzat, s’ha vist que cauen aigües fecals dins el canal. “Això està provocat perquè a Amposta mos hem trobat que a moltes clavegueres hi ha connectats fluvials, és a dir, les xarxes no estan ben separades i això sobretot se dóna a la zona del grau i les quintanes” explica l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs.

  S’ha invertit vora 200 mil euros amb el projecte pluvials al carrer Tarragona, més 100 mil euros que s’han afegit per acabar-lo i 25 mil que s’han gastat en la millora de clavegueram. “Lo que volem és acabar en la problemàtica que tenim, primer per la barreja d’aigües pluvials i fecals a la ciutat i segon acabar amb aquesta inundació que tenim a tota la zona de la plaça del mercat,(…) si aconseguim que la comunitat de regants ens autoritzi finalment”, afegeix l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs. Explica que no volen fer un abocament nou, ja que a Amposta ja n’hi ha vuit que són històrics i que el que volen és redistribuir-los per tal de millorar la qualitat de l’aigua i que aquesta sigui absolutament neta. Per aconseguir-ho, explica, s’hauran de desconnectar els fluvials que estan connectats a les clavegueres.

  L’alcalde remarca que l’aigua que cau al canal en aquests moments és molt millor que la que queia fa dos anys degut a les actuacions que s’han estat fent. Però volen aconseguir tirar endavant les obres per tal que d’aquí un any l’aigua que se tiri sigui absolutament neta, tenint en compte també que l’aigua del canal porta aigua de reg. A més, no volen que els comerços de la plaça del Mercat s’inundin cada vegada que plou una mica.

  L’Ajuntament va convocar una reunió a la comunitat de regants i solament hi va assistir un president de zona. La intenció és explicar a tots els membres de la junta de la comunitat del Canal de la Dreta que el que estan fent és millorar la qualitat de l’aigua, diu també que estan oberts a noves propostes. “Estem convençuts que Manel Macià que és una persona d’Amposta, el president de la comunitat de la dreta, i com ampostí estem convençuts que vol lo millor per a Amposta (…) i no voldrà veure la imatge una vegada més que quan cauen quatre gotes los comerços de la plaça del Mercat s’inunden” afegeix, l’alcalde, Adam Tomàs.

  Queda pendent l’obra de la connexió del carrer Tarragona al pluvial del carrer del Grau a l’alçada del Canal de la dreta i si la comunitat de regants considera que no poden fer aquesta ampliació de cabal ho portaran al pluvial següent que està al Casino, però suposarà major despesa i temps.