Canyelles digitalitza el seu arxiu històric

  Es digitalitzaran unes 15.000 pàgines de documents, que es podran consultar per Internet

  Imatge de l'alcaldessa Rosa Huguet a l'arxiu. Foto: Aj. Canyelles

  L’actuació s’emmarca en el programa de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona
  L’Arxiu Municipal de Canyelles està duent a terme les tasques de digitalització del seu fons municipal. L’actuació s’emmarca en el programa de digitalització que es fa des de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona (XAM). El cost total d’aquest programa el sufraga la Diputació de Barcelona.

  Els treballs consisteixen a digitalitzar totes les actes municipals des, de la més antiga conservada l’any 1852 fins la darrera de l’any 2015. També s’està treballant amb documentació del segle XIX, com els llibres d’amillarament (1848-1879), un copiador de correspondència (1860-1882), i els padrons municipals d’habitants i els fulls padronals (1857-1975).

  En total, es digitalitzaran unes 15.000 pàgines que s’emmagatzemaran en suport informàtic i es publicaran a Internet, aquelles que siguin de lliure accés. La digitalització permetrà la preservació dels documents originals que són de custòdia permanent perquè la consulta es vehicularà a través de les còpies digitals sense haver de manipular els originals.

  L’actual projecte de digitalització de la XAM suposa la salvaguarda de tota la documentació conservada anterior al segle XIX de 53 ajuntaments de la província de Barcelona, garantint la seva preservació física i facilitant-ne la difusió i l’accessibilitat per a investigadors i ciutadania en general.