Calafell aprova un pla d’ocupació per als propers quatre anys

  El ‘Calafell Crea’ tindrà continuïtat en les actuacions i en podrà abordar de llarg recorregut

  temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

  L’Ajuntament de Calafell ha aprovat un pla d’ocupació, que donarà feina i formarà persones aturades, durant els propers anys. L’habitual pròrroga anual del projecte Calafell Crea, s’ha convertit en una iniciativa per un quadrenni, la qual cosa garanteix la continuïtat de les accions i permet plantejar-ne algunes que requereixin més temps que un any.

  El ple municipal d’aquest 18 de setembre ha aprovat el conveni amb la Fundació Santa Teresa del Vendrell, que ha gestionat el Calafell Crea en les cinc edicions anuals precedents. La fórmula és la mateixa, generar ocupació i formar aturats, a la vegada que es realitzen obres de millora del municipi i mesures socials del màxim interés.

  En aquest Calafell Crea a quatre anys s’abordarà definitivament la creació d’un parc d’habitatges que es puguin posar en lloguer social. El mateix projecte ja va fer-ne un cens i va identificar els utilitzables amb aquesta finalitat. Aquesta tasca continuarà, però a més els habitatges s’adequaran perquè puguin destinar-se, de forma efectiva, al lloguer social.

  Hi haurà actuacions d’”obra”, com el suport al tram final del Pla de Barris al nucli antic o les franges de seguretat contra incendis forestals a les urbanitzacions en contacte amb el bosc. Però també de caire social, com el suport al menjador solidari i al banc dels aliments, o diferents accions de suport a persones amb discapacitats i transtorns mentals i deterioment cognitiu. Així mateix, hi ha previstes actuacions culturals i cíviques,  com la creació una oficina d’atenció a les entitats i associacions, la dinamització de centres cívics, la promoció del voluntariat o el foment de la implicació local de persones, entitats, empreses, institucions…

  La tinent d’alcalde de Qualitat de Vida de l’Ajuntament, Helena Rubio, ha destacat que “Calafell Crea és un referent dins del nostre àmbit territorial, com a model d’ocupació i   de formació integradora i, ara, vol créixer i desenvolupar-se amb noves fórmules”. La despesa anual serà d’uns 165.000 euros, 660.000 al llarg dels quatre anys.

  Les línies de treball d’aquest Calafell Crea seran les següents:

  –Creació de llocs de treball per a persones aturades de Calafell.

  –Formació en l’especialitat de cuina i sala a prop d’una quarantena de persones del municipi amb greus dificultats d’inserció.

  –Continuar el procés de mobilització de parc vacant d’habitatges al municipi, a través de nous processos inspectors, i d’aprofundir amb totes les eines disponibles sobre el parc aflorat.

  –Posar en marxa les primeres accions de suport a famílies amb risc d’exclusió social dins d’habitatges desocupats i mobilitzats al municipi.

  –Adequar els habitatges mobilitzats per a la seva activació efectiva com a lloguers socials.

  –Donar suport a l’execució i comunicació del tram final del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Calafell, Pla de Barris.

  –Intervenir sobre els entorns naturals del municipi, prioritzant la creació de franges de seguretat contra incendis als punts on hi ha contacte entre el bosc i les zones urbanitzades.

  –Crear una Oficina d’Assessorament a Entitats del municipi.

  –Dinamitzar les activitats dels Centres Cívics municipals.

  –Desenvolupar el projecte de suport a les persones grans amb principis de deteriorament cognitiu i/o demències.

  –Desenvolupar el projecte d’atenció integral i suport a les persones amb discapacitat i/o trastorn mental en procés de recerca de feina.

  –Desenvolupament d’accions orientades a aconseguir la implicació de persones, entitats, empreses i institucions.

  –Promoure el voluntariat tant entre les pròpies persones que participen en el projecte com més enllà.

  –Donar continuïtat al servei de menjador solidari.

  –Donar suport al banc d’aliments.

  –Orientació, suport i acompanyament en la Inserció Laboral dels participants en la formació.

  –Sensibilització i suport a les empreses per a la contractació de les persones que formen part del projecte.

  –Creació d’activitats destinades a les persones amb discapacitat i les persones grans del municipi.

  Durant el ple extraordinari també s’han aprovat quatre acords amb les respectives associacions de gent gran del municipi, pel qual cadascuna rebrà una subvenció de l’Ajuntament per import de 3.000 euros. Seran 12.000 euros en total. Les beneficiàries són l’Associació de Gent Gran de la Platja de Calafell, l’Associació de Gent Gran de Segur de Calafell, la Llar del Pescador Jubilat i la Llar de Jubilats de Calafell Poble.
  En la sessió també s’han aprovat els acords entre l’Ajuntament i Càritas Parroquial Calafell Poble i Càritas Parroquial Segur de Calafell per a l’atorgament d’una subvenció per import de 1.800 euros a cadascun dels dos grups.
  El ple ha aprovat inicialment de nou el Reglament Orgànic Municipal. Ja es va fer una aprovació inicial fa uns mesos i no s’hi ha presentat cap al·legació en el període d’informació pública. Tanmateix, arran del diàleg entre els grups municipals, s’han introduït algunes modificacions. Principalment per reduir els terminis de convocatòria de plens, per no allagar la tramitació i aprovació dels acords; introduir, de forma preceptiva, la presentació de mocions o propostes de manera electrònica per part dels grups municipals; i fer més àgil el torn de precs i preguntes dels regidors. S’ha aprovat per unanimitat.
  Un altre punt que ha passat pel ple és el canvi de competències en mercats ambulants, del departament de Comerç al de Via Pública. Aquesta modificació s’ha fet per motius organitzatius.