Barcelona no permetrà la construcció de pisos al parc de l’Oreneta

  L’Ajuntament aprova una modificació urbanística que trasllada a uns terrenys propers l’edificabilitat prevista en aquesta zona

  temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

  El parc de l’Oreneta serà completament qualificat com a zona verda i no es podran construir pisos a cap solar. Així ho ha acordat la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, a través d’una Modificació del Pla general metropolità (MPGM) que preveu blindar com a espai verd la finca del carrer de Montevideo, 33-53, i evitar que s’hi edifiqui. Aquest terreny del parc està situat al límit amb la zona urbana de Sarrià i el planejament del 1976 el considera un espai on està permesa la construcció de pisos. El mandat passat, s’hi van transferir els drets d’edificabilitat de més de 2.400 m2 d’una altra parcel•la, preveient la construcció de 30 habitatges, fet que va generar rebuig veïnal. Amb la modificació aprovada en Comissió, es trasllada aquesta edificabilitat a un altre terreny fora del parc de l’Oreneta, entre els carrers Major de Can Caralleu, Gaspar Cassadó i Esports.
  Els terrenys, d’una superfície total de 3.538 m2, estaran destinats a usos d’habitatge de protecció i equipament. D’aquesta manera, l’Ajuntament hi podrà construir un màxim de 45 pisos protegits, i es reserva la possibilitat que la planta baixa de la nova edificació on aniran els habitatges incorpori un equipament de barri de nova creació. El sostre assignat a habitatge serà de 3.120 m2 sobre rasant, i l’equipament tindrà 925 m2.

  Amb la reordenació de sòls i els canvis de qualificacions previstos en la proposta de modificació del planejament aprovada per la Comissió, l’Ajuntament assegura que el guany total de superfície de zona verda serà d’uns 5.000 metres quadrats.

  La modificació va tirar endavant ahir dimecres amb els vots a favor de tots els grups municipals i l’abstenció del PP. Ara afronta el període d’exposició pública, i posteriorment caldrà l’aprovació provisional del Plenari del Consell Municipal i el vistiplau definitiu de la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona.