Barcelona destina més de 46 milions d’euros en la rehabilitació d’habitatges

  Les subvencions prioritzaran la millora dels interiors, l'eficiència energètica i l'aïllament acústic i tèrmic

  temps lectura-Temps de lectura: 4 minuts
  Barcelona destinarà aquest any 46,6 milions d’euros a ajuts a la rehabilitació d’habitatges, en el marc de les polítiques per fer més accessibles els pisos, posant èmfasi en les mesures d’estalvi energètic i obres de millora interior, aïllament acústic i tèrmic. L’Ajuntament ja ha aprovat una primera convocatòria d’ajuts, que es podran començar a sol·licitar el proper 15 de març, amb un pressupost inicial de 12 milions d’euros. Les ajudes s’adrecen principalment a habitatges que es destinen a residència habitual. La regidora de Nou Barris, Janet Sanz, ha remarcat que es vol “garantir que tothom pugui viure dignament a casa seva, afavorir la reducció de les emissions i treballar per la sostenibilitat energètica de la ciutat”.
  Segons ha informat l’Ajuntament en un comunicat, les línies de subvencions d’aquest 2017 posaran especial èmfasi a donar un nou impuls a les mesures d’estalvi energètic i promoure les obres de millora dels interiors dels pisos. Alhora, es preveuran mecanismes per garantir l’estabilitat dels llogaters en els edificis renovats.

  La regidora de Nou Barris, Janet Sanz, ha destacat que aquests són “els ajuts a la rehabilitació amb la mirada més social i sostenible que s’hauran posat mai a disposició de la ciutat”.

  Per la seva banda, el regidor d’habitatge Josep Maria Montaner ha remarcat que l’objectiu des del punt de vista de l’habitatge és “aconseguir incrementar i multiplicar l’habitatge de lloguer sostenible que hi ha disponible a la ciutat de Barcelona”.

  Es tracta d’un conjunt d’actuacions emmarcades en les polítiques de rehabilitació que està duent a terme el govern municipal per tal que els habitatges de la ciutat siguin accessibles, tinguin les condicions idònies de confortabilitat tèrmica i aïllament acústic i disposin d’instal·lacions adients i lliures de materials contaminants.

  El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ja ha aprovat una primera convocatòria d’ajuts, que es podran començar a sol·licitar el proper 15 de març. Aquests primers ajuts surten amb un pressupost inicial de 12 milions d’euros, i se n’aniran convocant de nous properament per incrementar la dotació total fins als 46,6 previstos. En total, l’Ajuntament n’aportarà 25,8, la Generalitat de Catalunya 5, i els 15,6 milions restants corresponen a romanents de 2016. Properament, s’incorporaran noves convocatòries d’ajuts per a edificis vulnerables i per a àmbits de regeneració urbana.

  Les ajudes s’adrecen a habitatges que es destinen a residència habitual de veïns i veïnes, i que estan habitats. En el cas dels pisos buits, només podran accedir a les ajudes d’aquesta convocatòria aquells propietaris que després de les reformes els incorporin a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona.

  Fins a 20.000 euros per a obres interiors

  L’any 2016 es va incorporar com a novetat un tipus d’ajuda específica per millorar les condicions dels interiors dels habitatges. Es concedien subvencions per fer obres que permetin assolir l’habitabilitat; millorar l’accessibilitat; fer actuacions d’aïllament acústic o millorar la qualitat i el confort de l’aire interior, i actuacions destinades a l’eliminació de materials nocius per a la salut de les persones.

  Aquesta part del programa de rehabilitació es manté i s’ampliarà aquest any. Així, aquesta convocatòria inicial que el consorci acaba d’aprovar ja preveu que els propietaris que incorporin els seus habitatges en la Borsa de Lloguer de Barcelona podran rebre fins a 20.000 euros de subvenció directa per fer reformes i millores en el pis que serà incorporat a la borsa.

  A més, les convocatòries que sortiran més endavant preveuran ajuts a interiors d’habitatges de fins a 20.000 euros vinculats a barems socials per als propietaris i llogaters d’habitatges. Això suposa 5.000 euros més que els 15.000 que com a màxim se subvencionaven l’any passat. Aquest programa està vinculat a les polítiques d’increment del parc d’habitatges assequibles que té en marxa l’Ajuntament de Barcelona.

  Els propietaris de pisos llogats que vulguin rebre aquestes ajudes s’han de comprometre a mantenir els llogaters en les mateixes condicions.

  Eficiència energètica: ajuts de fins al 60%

  Les actuacions energètiques, introduïdes també com a novetat en l’edició de 2016, continuen en aquesta convocatòria i sumen algunes novetats. Es fomentaran mesures per reduir el consum energètic dels edificis, atacar situacions de pobresa energètica, millorar la salut i reduir la dependència energètica dirigint els edificis cap a la autosuficiència energètica.

  En concret, la convocatòria d’aquest any incorpora com a novetat l’obligatorietat d’aplicar mesures d’estalvi energètic en les rehabilitacions dels habitatges que reben subvencions. I, pel que fa a actuacions de generació d’energia, s’incrementa el percentatge de subvenció de les obres destinades a reduir el consum energètic de les finques, fins al 60% del cost de l’obra. Aquestes ajudes tenen un topall de 60.000 euros.

  Per altra banda, totes aquelles obres que es realitzen per millorar el comportament energètic de la pell de l’edifici rebran una subvenció del 50% amb un topall de 60.000 euros, quan siguin intervencions sobre tot l’edifici. En cas d’actuacions parcials, la subvenció cobrirà el 35% de les obres amb un topall de 30.000 euros.

  Rehabilitació estructural d’edificis

  La convocatòria d’ajuts a la rehabilitació 2017 que ha aprovat el Consorci preveu subvencions per abordar obres que resolguin patologies estructurals d’edificis d’habitatges. Aquestes subvencions cobreixen el 50% del cost de les obres. També es pot accedir a ajuts per a obres que resolguin altres problemes que no tenen un caràcter estructural, com són les millores a les façanes, amb ajudes que poden cobrir el 25% del cost de les obres amb un topall de 30.000 euros. Les obres per millores en l’accessibilitat dels habitatges, amb la supressió de barreres arquitectòniques o la instal·lació d’ascensors també estan previstes en aquesta convocatòria.

  La instal·lació d’ascensors se subvenciona amb el 50% del cost de les obres, amb un topall de 60.000 euros, mentre que la supressió de barreres arquitectòniques se subvenciona amb el 25% del cost de les obres amb un topall de 30.000 euros. Altres obres no estructurals que reben subvencions de fins al 25% de les obres amb un topall de 30.000 euros són: instal·lacions, unificació d’antenes, reordenació d’aparells d’aire condicionat, o instal·lacions contra incendis. Pel que fa a les obres per retirar elements obsolets de fibrociment, la subvenció és del 35% i amb un topall de 30.000 euros.

  Finalment, en el capítol d’instal·lacions d’aigua directa, que substitueixi els antics dipòsits, la subvenció de les obres cobreix el 50%, amb un topall de 60.000 euros.