Aqualia està duent a terme tasques de neteja a la xarxa de clavegueram de la Bisbal

    Aquests treballs estan inclosos en la campanya que es fa anualment per eliminar la brutícia acumulada

    Aqualia està duent a terme tasques de neteja a la xarxa de clavegueram municipal de la Bisbal, uns treballs que estan inclosos en la campanya que es fa anualment per eliminar la brutícia acumulada, com ara fulles o papers, que obstrueixen la xarxa i dificulten la recollida d’aigua els dies de pluja.

    De moment s’han netejat dos trams a la Miralba, als carrers Tulipa i Lliri, de 425 i 210 metres respectivament; una longitud de tram de 500 i 210 metres als carrers Rossinyol i Cigonya del Papagai, respectivament, i un tram de 1.415 metres a l’avda. Priorat i el carrer Huelva del Priorat de la Bisbal.

    El mètode de neteja que s’utilitza és manual, amb un camió que compta amb un sistema d’alta pressió d’aigua. La ruta efectuada la dissenyen els operaris prèviament, tenint en compte la situació dels pous de registre i els sentits de circulació dels carrers que s’han de netejar.

    Aqualia recorda que, més enllà de les tasques de neteja preventiva que realitza l’empresa, els ciutadans poden contribuir al manteniment i al bon funcionament de les instal·lacions evitant llançar residus que puguin provocar obstruccions i males olors als carrers. També ha remarcat la importància de no utilitzar el vàter com a paperera, recordant que llençar tovalloletes humides al WC provoca importants problemes en el clavegueram i en els processos biològics de depuració.