Antonio García: “La Xarxa Vendrellenca es una organització constructiva de la vila de Vendrell”

    Davant de les acusacions del PDCAT del Vendrell de que la Xarxa Vendrellenca es una organització destructiva i que falta a la veritat, el primer que volem deixar clar, es que nosaltres som una organització civil no adscrita a partits polítics del municipi, que treballa per arreglar els problemes de les organitzacions que la composem i totes aquelles qüestions d’àmbit local i comarcal sobre les que estima s’ha de treballar. Per fer-ho, i després del consens de tots els integrants, ens dirigim obertament a tots els estaments i partits politics que hem determinat en les nostres reunions planaries. Per lo tant no existeix l’ interès polític de cap dels seus membres, ni de cap de les organitzacions que la composem.

    Pel que fa a les acusacions de ser una organització destructiva, es inacceptable que se’ns acusi de ser-ho. Des de bon començament, hem treballat obertament per millorar el municipi amb propostes per arreglar problemes circumscrits a les associacions de veïns que la composen, o be treballant per millorar espais o serveis comuns; qualsevol pot veure les nostres propostes i jutjar el que som i en propostes que es fan des de l’Ajuntament o d’altres grups, i entenem, que emetre opinió contraria es una eina tan útil que enriqueix, i obre un debat sobre el que s’està fent, per que volem recordar, que el silenci ens ha portat, a la situació municipal actual, encara que entenem i acceptem que es legítim i respectable el silenci dels qui no volen dir res.

    Sobre el CAP del Botafoc,nosaltres no hem faltat a la veritat, i volem deixar clar, que aquesta es la nostra opinió i que es basa en l’anàlisi de tot el que ha succeït des de que es va ficar la primera pedra al 2011, fins que al desembre de 2017 e van iniciar les obres nosaltres no volem confrontar, si no opinar i dir lliurament el  que pensem. La nostra proposta de reprovació es la conclusió del nostre anàlisi d’una nefasta gestió en la nostra opinió, que ens ha portat a tenir aquesta infraestructura parada durant anys i per tant a tenir una atenció sanitària deficitària, sense que ningú digues res al respecte. Quan ens van dirigir a l’Ajuntament, amb la nostra proposta de moció a l’ octubre de 2016, ens van trobar amb el silenci i el menys preu dels regidors de Govern, que no es van dignar a contestar-nos, per dir-nos la situació de la seva construcció, desprès de presentar una proposta clara, concisa i ven documentada sobre la qüestió.

    Des de la Xarxa Vendrellenca volem deixar clar, que nosaltres seguirem treballant de forma honesta, oberta i sense ànim de lucre de cap de les entitats que la composen, per la millora del municipi del Vendrell i de la comarca del Baix Penedes.