Aigües de Reus renova les xarxes de sanejament i abastament als barris de la Immaculada i dels Poetes

    Les obres duraran un mes, aproximadament, i compten amb un pressupost de 87.107,87 euros

    Aigües de Reus, divisió de l’empresa Reus Serveis Municipals SA, inicia aquesta setmana les obres de renovació de la xarxa d’abastament i sanejament en diversos del barris Immaculada i dels Poetes. En tots dos casos, les obres no suposen cap despesa econòmica per als veïns i estan finançades integrament per Aigües de Reus. Aquests treballs es duen a terme, paral·lelament, als ja iniciats recentment als barris de la Pastoreta, Horts de Miró i la Palma.

    D’una banda, es duran a terme les obres de renovació de la xarxa de sanejament al carrer d’Àngel Guimerà (entre el carrer de Campoamor i l’avinguda dels Països catalans), al barri dels Poetes. Els treballs consistiran en la substitució de l’antic tub de formigó, amb la idea de millorar el seu comportament estructural i hidràulic. En conjunt, s’hi instal·laran 123 metres linials d’una nova canalització de PVC, se substituiran quatre pous de registre i vint escomeses d’agües residuals. Les obres duraran un mes, aproximadament, i compten amb un pressupost de 87.107,87 euros.

    El segon dels projectes que s’inicia és el de la renovació de la xarxa d’abastament i sanejament dels carrers de Germanor i d’Unió, al barri Immaculada. En aquest cas, es tracta de substituir l’antiga xarxa de fibrociment (en el cas de l’abastament d’aigua) i de formigó (en el cas del sanejament).

    Pel que fa a la xarxa abastament, s’instal·laran 192 metres linials de nova canalització, i es canviaran 17 escomeses. Pel que fa a la xarxa de sanejament, es construiran 165 metres linials d’una nova canalització de PVC, cinc nous pous i se substituiran 17 escomeses existents. Es tracta d’una millora de les condicions del servei ofert a tots els usuaris de la zona. Els treballs tenen una durada estimada d’un mes i un pressupost de 131.589,87 euros.