Aigües de Reus inicia millores de la xarxa d’abastament i sanejament en diversos barris

  Les obres s'iniciaran partir d'aquesta setmana, i es realitzaran en diversos carrers dels barris de la Pastoreta, el Carrilet i 25 de setembre (Niloga). El cost total dels treballs ascendeix a 113.743 €

  Aigües de Reus té previst iniciar, a partir d’aquesta setmana, obres en diversos carrers dels barris de la Pastoreta, el Carrilet i 25 de setembre (Niloga). Els treballs tenen com a finalitat la millora de les condicions de servei de les xarxes tant de sanejament com d’abastament d’aigua. El cost total dels treballs ascendeix a 113.743 euros.

  En el barri del Carrilet, dues són les obres que s’inicien. D’una banda, es tracta de la reparació de les escomeses de la xarxa de sanejament dels carrers Macià Vilà i Roig i Soler. En concret, s’instal·len divuit escomeses amb una nova canalització de PVC, que en substitueix l’actual de formigó, que es troba en un estat deficient. Aquests treballs tenen una durada estimada d’un mes i un cost de 31.961,55 €. D’altra banda, encara al barri del Carrilet, es preveu intervenir a la xarxa d’abastament de l’avinguda President Macià (a la zona de l’estació d’autobusos), on se substituiran els trams de fibrociment per una nova canalització de Fundició Dúctil. En aquest cas, els treballs també es prolongaran al llarg d’un mes, aproximadament, i tenen un cost de 23.822,67 €.

  Pel que fa al barri de la Pastoreta, s’han programat obres de renovació de la xarxa d’abastament a l’avinguda Pere el Cerimoniós (entre els números 110 i 124). La intenció és substituir l’actual xarxa –en mal estat i on sovintegen les avaries–, amb l’objectiu de millorar el seu comportament hidràulic i estructural. És per això que està prevista la construcció de 95 metres linials de nova canalització de Fundició Ductil i la substitució de set escomeses. Es preveu que aquesta intervenció duri un mes i té un cost de 29.488,99 €

  Finalment, s’ha previst una intervenció a la xarxa de sanejament de l’avinguda Pintor Tapiró, que ha de permetre la substitució de la xarxa existent, que presenta deficiències, per una altra que en millori la prestació del servei. Amb aquest objectiu, es construiran 40 metres linials de nova canalització de PVC i se substituiran tres escomeses. El cost és de 28.469,94 € i la durada de les obres s’ha estimat en uns trenta dies.

  Tal i com recorda l’alcalde i president d’Aigües de Reus, Carles Pellicer, aquesta societat treballa de manera permanent perquè les infraestructures i instal·lacions estiguin en bones condicions i amb uns estàndards d’alta qualitat pel que fa al servei a la ciutadania. En aquest sentit, les intervencions que s’han planificat responen a la voluntat de millorar aquells punts que requereixen una actualització i que es detecten en les diferents revisions que es realitzen habitualment al conjunt de la xarxa.

  Sense sobrecost pels veïns
  El regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus, Daniel Rubio, ha insistit una vegada més en el fet que “les obres no representen cap despesa econòmica per als veïns dels carrers afectats, sinó que estan finançades íntegrament per Aigües de Reus, tal com es fa sempre amb les obres de reparació i manteniment de les infrastructures bàsiques del servei”. Rubio encara hi afegeix “la voluntat manifesta de l’Ajuntament d’anar millorant els serveis i les infrastructures bàsiques de la ciutat sense cap sobrecost directe per als reusencs i reusenques”.

  Com és habitual en totes les obres que impulsa a la ciutat, Aigües de Reus posa a disposició dels veïns de l’àrea els seu telèfon 977 127 199 per qualsevol consulta o incidència durant les obres i agraeix anticipadament la col·laboració dels veïns de la zona, tot desitjant que les molèsties i interferències siguin mínimes durant l’execució dels treballs.