Aigües de Reus concedeix 3.121 ajuts socials, la quantitat més elevada de la seva història

  També es duen a terme als centres cívics xerrades i tallers que persegueixen fomentar el consum responsable i l’estalvi energètic

  Imatge d'una xerrada sobre estalvi energètic a un centre cívic de Reus.

  Aigües de Reus ha concedit 3.121 ajuts socials a famílies de Reus des del gener (segons les dades recollides a 30 de novembre), que és la xifra més elevada en la història d’aquest servei municipal. Es tracta d’un 8% més d’ajuts que tot el 2016, un increment que, en bona part, s’explica per les mesures que han entrat en vigor contra la pobresa energètica i que han disparat els perceptors de la tarifa social un 79%, en passar de 117 (el 2016) a 556 (e l 2017).

  Els 3.121 ajuts socials a famílies de Reus en la tarifa de l’aigua estan inclosos en diversos apartats. En primer lloc, les 556 famílies que es beneficien d’una tarifa social en haver estat considerades “vulnerables” i trobar-se en risc de pobresa energètica. En segon lloc, hi ha aquells reusencs que perceben uns ajuts solidaris –en forma de bonificacions de diferents tipus– que Aigües de Reus va posar en marxa el 2013 per a tots aquells que tenen problemes puntuals a l’hora de fer front al pagament del servei. En tercer lloc, aquests 3.121 ajuts comptabilitzats el 2017 també inclouen la rebaixa que s’aplica a la factura en el cas de les famílies nombroses, en gaudir d’ampliacions en els blocs de consum, entre d’altres mesures.

  Cooperació amb els Serveis Socials municipals
  Les dades dels onze primers mesos de l’any també serveixen per constatar que l’import que ha estat bonificat ascendeix a 92.651 € (a falta del balanç del mes de desembre). Uns ajuts i bonificacions que s’aproven en estreta cooperació amb els Serveis Socials de l’Ajuntament, que en tot moment comproven i validen l’existència d’urgències i realitats socials que els justifiquin.

  L’increment d’un 79% dels beneficiaris pel que fa a la tarifa social, s’explica, en bona part, per les mesures introduïdes per agilitar la detecció de casos de pobresa energètica. En aquest sentit, l’alcalde, Carles Pellicer, explica que “en haver fet aquest procediment molt més fàcil i ràpid, el número de famílies que es beneficien d’aquesta tarifa social íntegra ha crescut notablement, i això vol dir que estem protegint millor les famílies vulnerables i que s’han minimitzat els riscos socials a la ciutat”.

  Pel que fa als ajuts solidaris (en forma de bonificacions a la factura), des d’Aigües de Reus es constata que les raons que els van motivar el 2013 són plenament vigents, ja que encara hi ha força famílies que, en no poder assumir algun rebut de l’aigua, es veuen abocades a fer front a les despeses que van associades a l’impagament. En paral·lel, també s’han concedit 156 fraccionaments i 17 ajornaments de factures pendents, atenent les sol·licituds rebudes mitjançant Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus.

  Les famílies nombroses
  En el cas de les famílies nombroses, van ser un total de 1.552 les que s’han beneficiat de les bonificacions que els corresponen al llarg d’aquest 2017. Una xifra que representa un increment d’un 10% per cent en relació a l’any anterior.

  Paral·lelament, també poden accedir a aquestes bonificacions de família nombrosa (sempre que se’ls reconegui prèviament aquesta condició), aquelles famílies monoparentals que acompleixin alguns requisits: o bé ser un progenitor vidu o vídua amb un mínim de dos fills, o bé ser un progenitor amb dos fills (un dels quals tingui una discapacitat igual o superior al 33%).

  Campanya als centres cívics
  En paral·lel, Aigües de Reus junt amb l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament duen a terme als centres cívics de la ciutat tot un seguit de xerrades i tallers (un total de 32 aquest 2017) que persegueixen fomentar el consum responsable i l’estalvi energètic. D’una banda, es tracta de donar als ciutadans un seguit de pautes que els han de permetre reduir la despesa en la seva factura de l’aigua. Però, alhora, les xerrades serveixen també serveixen per informar els reusencs de les línies d’ajuts i bonificacions que hi ha disponibles.

  Pel que fa als consells d’estalvi domèstic, al llarg de la xerrada, s’expliquen diverses dades interessants, com ara que una aixeta que degota gasta fins a 30 litres d’aigua cada dia o que la utilització d’airejadors i limitadors de cabal a les aixetes redueix el consum fins a un 50%. Altres dades que es posen damunt la taula són que rentar-se les mans o les dents amb l’aixeta sempre oberta consumeix 10 litres d’aigua (mentre en gastem 2 si ho fem tancant l’aixeta), que banyar-se equival a una despesa d’aigua de 200 litres (mentre que tan sols en gastem 50 si ens dutxem) o que una cisterna del WC de doble descàrrega gasta només 3 litres d’aigua enfront dels 10 d’una cisterna tradicional.