Aigües de Reus potencia l’ús públic de l’aigua “no potable” per a determinats usos

  Aigües de Reus du a terme diversos treballs que tenen com a objectiu un millor aprofitament tant de recursos hídrics propis com la destinació d’aigua “no potable” a determinats usos, com ara el regadiu d’horts urbans o d’algunes zones de la ciutat. Tot i això, ja fa anys que Reus destina aigua “no potable” a algunes finalitats molt específiques (i amb plenes garanties sanitàries), com és el cas de la neteja de la via pública, que es fa íntegrament amb aigua que no pot destinar-se a ús de boca per la seva baixa qualitat.

  Els treballs que es duen a terme són diversos. D’una banda, es procedeix a la instal·lació de canonades i l’arranjament de l’antiga bassa de Mas Iglesias. Les obres consisteixen en la recuperació de l’antic pou, la instal·lació de canonades i l’adequació de la bassa, tot convertint-la en un dipòsit per fer possible el regadiu de manera eficient. En aquest cas, es tracta d’aigua amb una important presència de nitrats, i que no pot destinar-se a ús de boca. Els treballs d’adequació de la bassa i recuperació del pou es preveu que estiguin enllestits en qüestió de setmanes.

  Recuperació i manteniment de minats
  D’altra banda, Aigües de Reus ja té sobre la taula un projecte que ha de permetre la recuperació i un millor manteniment de mines i aqüífers del terme municipal per tal de potenciar el consum d’aigua “de proximitat”. Sovint, la baixa qualitat de l’aigua de determinades mines i aqüífers tan sols permet destinar-la a algun usos molt concrets, com poden ser la neteja viària o el reg de jardins i horts urbans. Avui dia, Aigües de Reus ja aprofita l’aigua dels minats de Monterols i Hidrofòrica per a ús de boca, i la prioritat més immediata és la millora d’aquestes captacions que ja e s duen a terme actualment. En una segona fase, a més llarg termini, l’objectiu també passa per la possibilitat de recuperar les mines d’Almoster i del barri Fortuny, actualment inutilitzades, i destinar-ne els seus recursos a usos que no precisen d’aigua potable.

  El regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus, Daniel Rubio, afirma que “a Reus sempre hem estat responsables amb l’ús de l’aigua perquè som plenament conscients que per a nosaltres és un recurs escàs que ens cal cuidar, i és per això que no podem baixar la guàrdia i ens cal seguir treballant en la recuperació de recursos hídrics”. En aquest sentit, Rubio posa com a exemple la reutilització d’aigua no potable, que ja és una realitat en diverses zones de la ciutat.

  Aprofitaments al Tecnoparc i Agro Reus
  Aquest és el cas, per exemple, del polígon Agro Reus o de la zona del Tecnoparc, que es beneficien de la utilització d’aigua “no potable” atesa la important presència de nitrats que presenta. En el cas de l’Agro Reus, entre d’altres usos, aquesta aigua es destina a la càrrega dels vehicles dedicats a la neteja viària, cosa que permet la neteja integral de tota la via pública de la ciutat. També s’utilitza en el regadiu dels horts urbans que hi ha en el barri Sol i vista. En el cas del Tecnoparc, entre d’altres finalitats, permet el regadiu de tota aquesta àrea de la ciutat.

  L’objectiu d’Aigües de Reus és seguir aprofundint en aquesta política d’usos de l’aigua reciclada que, lògicament, permet alliberar aigua potable de la xarxa principal i de les fonts d’abastament. En aquest sentit, està previst que al llarg de 2019 es dugui a terme una important inversió de millora de la qualitat de l’aigua que s’obté en els pous de l’àrea de Bellisens, amb la idea que pugui destinar-se a usos de boca, després de la instal.lació d’un sistema de tractament per a la reducció de nitrats.