Acaben les obres de l’avinguda de Josep Laporte

L’Ajuntament de Reus ha finalitzat les obres de la primera fase del projecte d’urbanització de l’entorn de l’Hospital de Sant Joan, que comporta l’acabament i remodelació de les avingudes del Doctor Josep Laporte i de la Universitat. L’obra de la primera fase es va adjudicar a Construccions Vinaixa per un import de 118.294,44 euros i afecta la coca central de l’avinguda de Josep Laporte.

Al llarg d’aquesta avinguda, s’ha millorat la jardineria i s’hi han realitzat treballs de pavimentació. S’han substituït les graves i formigó que hi havai per asfalt i llambordins de formigó. L’actuació ha permès donar una major accessibilitat i comoditat als vianants, i estan adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.

La fase 2 preveu actuar en el paviment i la jardineria de la vorera més allunyada de l’equipament sanitari, aixi com en la jardineria a la avinguda de la Universitat i de les dues rotondes als extrems de l’avinguda de Josep Laporte.

El conjunt de les dues fases del projecte té un pressupost de 302.822,79 euros. La superfície total a actuar és de 5.944 m2, i es contemplen obres de demolicions i arrencaments, moviment de terres, pavimentació, jardineria i reg.