Un nou sistema de recollida selectiva de residus al casc antic de Reus

Es repartiran cartells informatius i un equip d’educadors ambientals farà visites als domicilis els dies 6, 7 i 8, 10 i 11 d’octubre

L’Ajuntament de Reus posarà en marxa a partir del proper 10 d’octubre un nou sistema de recollida selectiva de residus amb illes emergents pels veïns i veïnes del casc antic de la ciutat. Les illes emergents són uns semiremolcs tancats portàtils amb contenidors per a la recollida selectiva de residus que s’instal·len unes determinades hores al dia i es traslladen amb un vehicle elèctric tractor. En el cas de Reus, les illes emergents seran tres en una primera fase tres i s’ubicaran a la plaça del Teatre, la placeta dels Argents i la plaça Evarist Fàbregas i Pàmies. Posteriorment, el valorarà la ampliar-ho a més zones del casc antic. La posada en funcionament del nou sistema comportarà el tancament dels contenidors soterrats que hi havia en aquestes ubicacions.

Les illes emergents donaran servei en horari de 19h a 23h per un ús exclusiu en  l’àmbit domèstic. Fora d’aquest horari es trauran. En aquestes illes es podran dipositar les següents fraccions de recollida: orgànica, envasos, paper i cartró, vidre, resta, Olis vegetals i tèxtil. Els comerços continuaran amb el sistema porta a porta de la brossa comercial.

El nou sistema, que funciona als centres històrics de ciutats com Palma de Mallorca, contribueix a la reducció de pudors, millora l’estètica i neteja dels carrers, elimina la contaminació acústica per la recollida i també la contaminació atmosfèrica ja que s’utilitza un vehicle elèctric. A més a més, es recupera espai d’ús públic  ja que es limita l’ús de l’espai a un horari concret.

Sistema mòbil

Les illes emergents són uns semiremolcs que es posicionen a ras de terra mitjançant un mecanisme electro-hidràulic accionat des d’un vehicle elèctric que les transporta i recull, anomenat tractora, i que inclouen contenidors per a la recollida selectiva de residus. Les boques d’entrada de residus estan situades a ambdós costats.

La capacitat de cada illa emergent és de 2 contenidors de 360 litres i 4 contenidors de 800 litres. En total, tenen una capacitat de 3.920 litres. Amb el desplegament els set dies per setmana, la capacitat setmanal és de 27.440 litres.

Campanya informativa

El desplegament de les illes emergents vindrà acompanyat d’una campanya informativa als veïns de les zones on s’implanta el nou sistema. Es repartiran cartells informatius i un equip d’educadors ambientals farà visites als domicilis els dies 6, 7 i 8, 10 i 11 d’octubre. A partir del dia 10, els informadors estaran físicament a les illes emergents en l’horari de recollida, de 19 a 23 hores, per resoldre dubtes. Tanmateix, avui s’ha instal·lat la carpa de la campanya “Reus, recicla bé” a la plaça Evarist Fàbregas i Pàmies per repartir kits de reciclatge i informació sobre el nou sistema.