Dijous, 30 de maig de 2024
És notícia

Tret de sortida a la regeneració del Barri del Carme

Avatar photo

El president de la Generalitat i l'alcalde i la vicealcaldessa de Reus han presentat el conveni que permetrà esponjar, connectar i dotar de serveis el cèntric barri del Carme.

Finalment els polítics s’han mullat per a la regeneració del Barri del Carme, a Reus. I ho han fet a dins d’un safareig, el que avui constitueix la sala d’actes del Casal de les Dones, a la Plaça de la Patacada, al bell mig del barri.

I és que aquesta tarda l’alcalde de Reus, Carles Pellicer; el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la vicealcaldessa, Noemí Llauradó, hi han presentat el projecte de transformació urbana del barri. L’acte s’ha celebrat quan aquesta mateixa setmana l’Ajuntament, l’Incasòl i el CatSalut han signat el conveni per a l’impuls de la regeneració urbana del barri.

La presentació també ha comptat amb la presència de Juli Fernàndez, conseller de Territori; i Manel Balcells, conseller de Salut; i membres del Govern de Reus i representants dels veïns del barri i de la ciutat.

L’aprovació del conveni de col·laboració ha de donar resposta a la històrica reivindicació veïnal del barri del Carme, amb l’impuls de la regeneració urbana i la dotació amb nou habitatge protegit, aparcament públic i la construcció d’un Centre d’Atenció Primària al barri.

REGENERACIÓ URBANA

D’acord amb el conveni, l’Ajuntament redactarà, promourà i tramitarà una modificació puntual de Pla General Municipal d’Ordenació per fer viable el desenvolupament de la gestió urbanística dels quatre programes d’actuació urbanística vigent de manera conjunta. Es definirà un sol polígon d’actuació, amb el qual s’assoliran els objectius de regeneració urbana; i, alhora, s’obtindrà l’espai necessari per a la implantació del CAP i la construcció de l’aparcament municipal i dels habitatges de protecció oficial de lloguer assequible.

Els objectius de regeneració urbana que busca el projecte són:

  • Obertura d’un vial entre el carrer Closa de Freixa al carrer de Sant Jaume.
  • Obertura d’una nova plaça, la plaça del Bisbe Grau.
  • Eixamplament del carrer de Sant Benet, amb la creació de nou espai públic
  • Obertura d’un vial amb la prolongació del carrer de Sant Benet i donar continuïtat a la connexió amb el tomb de ravals.

Tots els programes d’actuació urbanística incorporen també com a objectiu, la dotació d’aparcament subterrani.

L’Institut Català del Sòl serà l’administració actuant, i serà l’encarregada de dur a terme la gestió i la redacció dels instruments de gestió i d’urbanització necessaris per al seu desenvolupament.

HABITATGE PROTEGIT

Fruit del conveni, l’Ajuntament es compromet a cedir a l’Institut Català del Sòl el sostre residencial de les parcel·les resultants qualificades d’HPO. La cessió es condicionarà a la promoció i construcció d’habitatges amb protecció oficial i a què la titularitat del sòl sigui sempre pública.

L’Ajuntament col·laborarà amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en la definició dels criteris d’adjudicació dels habitatges. En qualsevol cas, es preveurà una reserva mínima del 25% del total dels habitatges destinada a joves menors de 35 anys i l’antiguitat mínima d’empadronament dels sol·licitants no podrà superar els tres anys.

L’Institut Català del Sòl, dins aquest marc de col·laboració, es compromet a promoure, directament, la construcció de 21 habitatges amb protecció oficial programats en coordinació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. La resta d’habitatges destinats a protecció oficial de lloguer assequible situats en la resta de l’àmbit (6 habitatges) seran promoguts, directa o indirectament, per l’Institut Català del Sòl.

Per altra banda, l’Institut Català del Sòl es compromet a promoure, directament, la construcció dels habitatges de renda lliure (16) i a reservar a favor de l’Ajuntament un dret preferent de lloguer, a preu de cost, d’un local en planta baixa d’uns 200m2.

La resta de sostre residencial de renda lliure serà promogut, directament o indirectament, per l’Institut Català del Sòl (27 habitatges).

APARCAMENT

El projecte de regeneració urbana permetrà la construcció de l’aparcament subterrani que pràcticament ocuparà tota la superfície de l’àmbit. La previsió és la construcció d’un pàrquing municipal d’una planta amb capacitat per a un centenar de vehicles.

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Finalment, l’Ajuntament cedirà gratuïtament al CatSalut el sostre d’edificació de nova construcció que es destinarà al nou CAP. L’Institut Català del Sòl i el Servei Català de la Salut, formalitzaran, en el termini màxim de tres mesos des de la data d’aprovació definitiva de la modificació del PGOU, el conveni on s’establirà la planificació i procés constructiu del centre de salut. El finançament d’aquestes obres anirà a càrrec del Cat Salut.

FINANÇAMENT

Les actuacions derivades del conveni preveuen una despesa estimada de més de 9 milions d’euros. El finançament dels acords anirà a càrrec de l’Institut Català del Sòl (amb una despesa estimada de 5.630.000 euros, més IVA) i de l’Ajuntament (amb una despesa estimada de 3.554.408,62 euros més IVA).

Així, l’Ajuntament es compromet a assumir el costos derivats de la urbanització i de l’aparcament. El cost estimat de la urbanització és de 554.408,62 euros (més IVA), en concepte de redacció, direcció de l’obra, coordinació de seguretat i salut, vigilància ambiental i redacció de projecte elèctric de legalització, i execució de les obres d’urbanització; mentre que els cost previst en concepte de redacció del projecte arquitectònic i de construcció del pàrquing és de 3.000.000 euros (més IVA).

Al seu torn, l’Institut Català del Sòl es farà càrrec dels treballs de redacció del projecte arquitectònic i de la construcció de l’edificació on hi anirà l’habitatge protegit i el CAP, amb una despesa estimada de 5.630.000 d’euros.

Per optimitzar recursos tècnics i econòmics, l’Institut Català del Sòl executarà de manera unitària les obres d’urbanització, la construcció de l’aparcament i la construcció de l’edifici on hi haurà els habitatges de protecció i el CAP.

TERMINI

L’Institut Català del Sòl es compromet a licitar la redacció del projecte d’urbanització i el projecte de l’aparcament, juntament amb el del projecte arquitectònic de l’edifici que acollirà el CAP, en un termini màxim de tres mesos des de l’aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU. Així mateix, es compromet a disposar del projecte bàsic en un termini d’entre 14 i 18 mesos des de la data d’aprovació definitiva.

Obtinguda la llicència d’obres, l’Institut Català del Sòl iniciarà la licitació de les obres de construcció, amb una durada estimada de 24 mesos.

Total
0
Shares
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Notícia anterior

PS SDP + modernitzarà els centres escolars d’Andorra

Notícia següent

Sant Cugat del Vallès nomena tres nous fills i filles predilectes de la ciutat

Notícies relacionades