Surt a licitació l’execució de les obres del projecte Reus Ciutat Inclusiva

Les principals intervencions previstes són l’adequació dels passos de vianants, la instal·lació de rajoles guia i l’ampliació de voreres i orelles.

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant la licitació mitjançant procediment obert de les obres del projecte de paviments de rajoles guia, voreres i passos de vianants, que corresponen a les actuacions de la primera fase del projecte Reus Ciutat Inclusiva. El pressupost base de licitació de les obres és de 176.800,97 euros (IVA inclòs) i el termini d’execució màx im del contracte serà de 6 mesos, a comptar des de l’acta de comprovació de replanteig i inici de les obres.

 

 

Millorar l’accessibilitat a peu de la ciutat és el principal objectiu del Pla Director «Reus Ciutats Inclusiva», aprovat el passat mes de juny. Les principals intervencions previstes són l’adequació dels passos de vianants, la instal·lació de rajoles guia i l’ampliació de voreres i orelles. S’ha posat el focus en tres aspectes: itineraris accessibles, passos de vianants i obstacles a la via pública. La participació de la ONCE en l’elaboració d’aquest Pla Director ha estat clau per identificar aquelles zones prioritàries d’actuació.

El projecte que desenvolupa la fase 1 del Pla Director  que ara surt a licitació preveu establir itineraris prioritaris que connectin sense barreres arquitectòniques diferents equipaments i serveis: l’estació de trens, el CAP Sant Pere, el Mercat Central, eixos comercials i la seu de l’ONCE.

Aquest projecte és fruit de dues propostes seleccionades amb els Pressupostos Participatius 2019: «Reus, ciutat inclusiva» i «posar rajoles-guia a les voreres i als passos de vianants, proposades per durant els tallers oberts a la ciutadania convocats durant el, procés participatiu. L’Ajuntament ha unificat les dues propostes en una sola actuació, que desenvolupa alhora el Pla Director i el projecte bàsic executiu de mesures prioritàries.

 

Adequació dels passos de vianants

S’han dissenyat passos de vianants conseqüents amb els itineraris naturals dels usuaris, evitant trajectes sinuosos i reduir la trajectòria dels vianants. En les interseccions, els passos es preveuen més propers per evitar reculades. Així mateix, per evitar el creuament de la calçada per llocs no senyalitzats i evitar situacions de perill es disposen els passos en distàncies adequades que permetin la permeabilitat de les vies per als desplaçaments a peu.

 

Les característiques del paviment en l’itinerari de vianants accessible ha d’assegurar que el recorregut no tingui ressalts, i els passos de vianants caldrà construir-los amb rampes.

 

Així mateix, per facilitar la mobilitat de persones amb limitació visual, se senyalitzaran els passos amb paviment de textura diferenciada per indicar la proximitat del punt d’encreuament de la vorera amb la calçada. Aquestes rajoles guia es disposaran entre la línia de la façana i el començament del gual; i, amb un altre model, sobre el plànol inclinat del gual o al llarg de la línia de trobada entre el gual i la calçada.

 

Ampliació de voreres i orelles

Per tal de reduir l’amplada dels carrils de circulació, s’ampliaran les voreres en alguns punts. Sobretot en els passos de vianants es dissenyen orelles per reduir la longitud del pas de vianants.