Nova campanya de seguretat viària a Reus de control de bicicletes i patinets

El control de bicicletes i patinets elèctrics busca garantir una convivència adequada amb la resta d'usuaris de la via pública, protegir tant la seva pròpia seguretat com la dels vianants

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

La Guàrdia Urbana de Reus porta a terme la setmana del 9 i el 15 de maig, una nova campanya de seguretat viària de control i vigilància de bicicletes i patinets elèctrics. La nova campanya preventiva, coordinada amb el Servei Català de Trànsit, té un doble objectiu: conscienciar les persones usuàries de l’ús responsable d’aquests vehicles i de les conseqüències d’incomplir la normativa; i controlar els conductors de la resta de vehicles que cometen infraccions contra aquesta tipologia de vehicles, molt més més vulnerables.

En aquest sentit, el control de bicicletes i patinets elèctrics busca garantir una convivència adequada amb la resta d’usuaris de la via pública, protegir tant la seva pròpia seguretat com la dels vianants. Mentre que la vigilància a conductors de la resta de vehicles vol alertar de la vulnerabilitat dels usuaris de patinets i bicicletes, i denunciar infraccions com no respectar la prioritat de pas o la parada. També es vigilarà no respectar les zones reservades d’estacionament de bicicletes.

El cos municipal de seguretat ja va portar a terme una campanya semblant entre el 10 i el 16 de gener passats, durant la qual va recollir 115 denúncies.

Amb l’entrada en vigor del RD 970/2020, des del 2 de gener de 2021, els vehicles de mobilitat personal (VMP) tenen categoria pròpia com a vehicles al Reglament General de Circulació, amb drets i obligacions (com ja passava amb les bicicletes). Els seus conductors estan obligats a evitar perjudicis, molèsties i perills, a més de mantenir una atenció permanent, diligència i precaució quan circulin per les vies. Als VMP els és d’aplicació el règim d’infraccions sobre parades i estacionaments.

Aquestes seran les infraccions que tornaran a controlar els agents en la nova campanya de seguretat viària:

  • Circular en bici o VMP per voreres i zones de vianants, amb l’excepció dels monopatins, patinets o aparells similars que ho facin a pas de persones.
  • Circular en bicicleta portant un menor de 7 anys sense seient homologat o sense casc homologat
  • No cedir una bici/VMP el pas en intersecció regulada amb senyal de cediu el pas o STOP, obligant a la resta de conduir a fer maniobres brusques amb risc de col·lisió.
  • Circular amb VPM amb un número de persones transportades superior al de les places del vehicle.
  • Circular amb auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre es circula amb un VMP o bicicleta.
  • Utilitzar dispositius de telefonia mòbil durant la conducció d’una bici o VMP.
  • Circular en bici o amb un VMP de nit o en situacions amb poca visibilitat, sense que el vehicle disposi de llum ni l’usuari porti roba o elements reflectants.

Controls d’alcoholèmia

Igualment, es realitzaran controls d’alcoholèmia aleatoris per verificar que les persones que condueixin bicicletes o VMP ho fan sense superar la taxa de 0.25 mg/l aire espirat i que no han incorporat drogues al seu organisme. Cas de donar positiu en algun dels dos supòsits (alcohol i/o drogues), es podrà immobilitzar i el vehicle i traslladar-lo al dipòsit municipal. Negar-se a realitzar les proves d’alcohol i/o drogues també comportarà que es tramiti la corresponent denúncia i la immobilització i dipòsit del vehicle.

Un aspecte important a tenir en compte és que, des del 21 de març de 2022, s’ha establert una taxa de zero alcohol per als menors d’edat que condueixin bicicletes o VMPs.

Menors d’edat

Finalment, cal tenir present que en les infraccions comeses per menors d’edats que condueixin una bici o un VMP els pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet han de respondre solidàriament de la multa imposada, els aplicable la Llei de seguretat viària tal i com exigeix per motiu de l’incompliment de l’obligació imposada a aquests.