Reus ratifica l’aposta per l’energia verda amb un projecte pilot

L’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Medi Ambient, ratifica la seva aposta per l’energia verda amb nous projectes per ampliar les instal·lacions fotovoltaiques municipals i un incentiu fiscal per als ciutadans que també apostin per aquest tipus d’energia. En aquesta línia, destaca la redacció d’un projecte pilot per desenvolupar u na comunitat energètica d’autoconsum d’energia fotovoltaica a l’entorn del Barri Gaudí.

Daniel Rubio, regidor de Recursos Humans i Medi Ambient afirma que “en un context complicat com aquest creiem necessari mirar cap al futur i apostar per projectes cooperatius i per polítiques d’estímul per tal de reactivar la economia, alhora que incentivem la producció i consum d’energia verda i mantenim el compromís de l’Ajuntament de Reus amb el medi ambient i els Objectius de Desenvolupament Sostenible”.

Recentment s’han iniciat els tràmits per a la redacció del projecte d’una instal·lació solar fotovoltaica que, aprofitant la superfície del Polilleuger Municipal Ciutat de Reus, funcionarà com una comunitat energètica per l’autoconsum d’aquest tipus d’energia per les instal·lacions municipals properes i pel veïnat del Barri Gaudí. Així, aprofitant la superfície del polilleuger, els comptadors d’habitatges en un radi de 500 metres de la instal·lació es podrien alimentar d’aquesta instal·lació municipal.

Es tracta, per tant, d’un projecte pioner perquè pretén desenvolupar una comunitat energètica en la qual participarien equipaments públics i privats, de manera què, a partir d’una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic municipal es comparteix l’energia generada amb immobles privats.

D’altra banda, s’han iniciat el treballs d’enginyeria per ampliar les instal·lacions fotovoltaiques a cinc escoles de la ciutat amb una potència de fins a 15 kW. En concret, la redacció dels projectes correspon a les escoles Isabel Besora, Pi del Burgar, Vitxeta, Rubió i Ors i Alberich i Casas.

Aquests projectes formen part de l’aposta del Govern de Reus per l’abastiment dels edificis municipals i l’enllumenat públic únicament amb energia verda i l’ampliació de les instal·lacions fotovoltaiques municipals. La inversió en aquests projectes és de 190.000 euros.

Bonificació del 50% de l’IBI

Aquells ciutadans que apostin per l’energia verda amb la instal·lació als seus immobles de sistemes per a l’aprofitament elèctric de la energia provinent del sol gaudiran d’una bonificació d’un 50% de la quota de l’Impost de Bens Immobles (IBI). Aquesta mesura forma part de l’ambiciosa reforma fiscal que l’Ajuntament de Reus planteja per l’exercici 2021 i que portarà al pròxim ple. La bonificació s’aplicarà durant dos anys consecutius, a comptar des del primer exercici posterior a la presentació de la sol•licitud.

El passat mes de maig ja es va aprovar la bonificació d’entre el 30% i el 50% de la quota íntegra de l’impost en funció del valor cadastral dels immobles, d’acord a tres trams. Ara, es dóna un pas més, amb la supressió aquests trams i la bonificació del 50% es fa extensiva a tots els immobles que realitzin instal•lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal•lada major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada. En el cas que la instal•lació d’autoconsum alimenti diversos immobles, es tindrà en compte la suma de les potències contractades per cadascun dels béns immobles.

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal•lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.

El benefici fiscal no serà d’aplicació als béns immobles que hagin de complir obligatòriament amb els requisits dels edificis amb consum gairebé zero, o que estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a la realització d’una instal•lació amb energia solar fotovoltaica.

La concessió de la bonificació es farà previ informe favorable dels serveis tècnics de medi ambient municipals.

Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar la sol·licitud de bonificació dins del termini de 6 mesos a comptar des de l’execució de la instal·lació. La sol·licitud haurà d’acompanyar-se dels documents que acreditin que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya.

Projectes europeus

En la mateix línia d’aposta per l’economia verda i foment de les energies renovables, l’Ajuntament, a través de la regidoria de Medi Ambient, s’ha presentat a dos projectes europeus que coordina la Diputació de Tarragona.

Es tracta del Projecte ICON que té per objectiu la transició energètica a través de l’empoderament de les administracions locals.

L’altre projecte és el Climate neutral cities and Neutral economies. Aquest projecte va en la línia d’assistir a les ciutats per desenvolupar i implementar els seus plans d’acció climàtica i accions d’innovació social relacionades.