Reus licita la reforma de la Casa dels Mestres per destinar tres nous pisos a la borsa de lloguer

L’Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant la licitació del contracte d’obres de reforma de la Casa dels Mestres, situada al passeig Mata. L’actuació s’emmarca en la política de per dignificar i activar el parc d’habitatges municipals en mal estat per tal de posar-los a disposició de la ciutadania que ho requereixi. La reforma dels pisos permetrà augmentar la capacitat d’habitatges socials de propietat de l’Ajuntament.

Les obres que surten a licitació inclouen dos lots: la reforma interior de tres habitatges i la modificació dels baixants generals de recollida d’aigües residuals de l’edifici. El contracte surt a concurs públic amb un pressupost de licitació de 86.468,98 euros (59.035,61 corresponents a la rehabilitació dels tres pisos i 27.433,37 corresponents als elements comuns de l’edifici).

El termini d’execució de les obres és de tres mesos a comptar a partir de la formalització del contracte.

La rehabilitació dels tres pisos de la Casa dels Mestres, actualment en desús, permetrà deixar-los en condicions per destinar-los a la borsa d’habitatges de lloguer social. En paral·lel, l’Ajuntament està tramitant el traspàs de la gestió dels habitatges a l’empresa municipal Redessa, per tal d’aplicar el mateix model de lloguer social que a la resta del parc municipal d’habitages.

Les obres de rehabilitació dels tres habitages compten amb una subvenció de la Diputació de Tarragona, dins la convocatòria 2020 de la línia de subvencions per a inversions en habitatges de titularitat municipal, un import total de 42.327,60 euros.