Reus estrena una comissaria mòbil de proximitat de la Guàrdia Urbana

La Guàrdia Urbana ha posat en marxa una comissaria mòbil de proximitat, una nova aposta de la política de proximitat del cos de seguretat municipal que busca estendre al conjunt de la ciutat els serveis que ja presta des de les set comissaries externes de proximitat amb local propi: recollida de denúncies i d’informació i ser punt de referència, on la ciutadania, quan se li plantegi un problema o dubte, pugui recórrer a l’assessorament policial de manera més accessible i ràpida que en una comissaria convencional.

La comissaria mòbil de proximitat vol facilitar l’apropament de la policia a la ciutadania i als barris, i arribar a totes les zones de la ciutat on l’Ajuntament no disposa d’un local adequat per obrir-ne una d’estable. Per això, una furgoneta de la Guàrdia Urbana condicionada com a comissaria externa de proximitat s’estacionarà visiblement en espais estratègics de la ciutat. La patrulla assignada realitzarà el servei a peu pels voltants, combinant les funcions de patrullatge amb els serveis de la comissaria externa on es podrà fer gestions de manera més discreta.

Els horaris i la freqüència de la comissaria mòbil a cada barri o zona, dependrà de les característiques especifiques de cada indret. Per norma general, es farà una planificació setmanal d’ubicació, tot i que és possible que aquesta planificació es vegi variada per les circumstàncies i el dia a dia. Sempre que sigui possible, la ubicació de la furgoneta es comunicarà als representants dels barris o de les associacions de veïns perquè puguin col·laborar en la difusió del servei.

Aquesta planificació a partit d’un anàlisi previ de serveis, informació recopilada, denúncies, incidències i queixes rebudes, permetrà treballar de manera més dirigida i optimitzar els recursos disponibles.

En tractar-se d’un servei de nova implantació, que està obert a canvis d’adaptació i millora a partir de l’experiència del treball quotidià.

Les comissaria externes de proximitat s’emmarquen en l’estratègia de proximitat de la Guàrdia Urbana, que es fonamenta en el treball de les patrulles a les diferents zones de la ciutat per fer una tasca preventiva i proactiva, d’anticipació a les problemàtiques i de treball en xarxa. Aquesta estratègia de proximitat es complementa amb un contacte periòdic amb entitats, associacions i veïns; una xarxa estable de contactes que ara també s’aprofitarà per fer difusió del dies i horaris de l’establiment de la comissaria externa de proximitat mòbil en cada barri.

La unitat mòbil se suma a les comissaries externes de proximitat que la Guàrdia Urbana té establertes en locals propis. Dues funcionen de dilluns a dissabte des de primera hora del matí i fins al vespre; les altres cinc són itinerants i es poden trobar cada tarda en un centre cívic.

De dilluns a dissabte, de 8 a 21:30h, a l’estació d’autobusos, a l’avinguda de Salou, 2; i a la planta baixa de l’antic Hospital, al carrer de Sant Joan, 34 B.

Les altres cinc obren, de manera itinerant, als centres cívics de la ciutat. Funcionen de 17:30 a 21:30h, coincidint amb l’horari de més activitat dels centres cívics. Els cinc emplaçaments són els següents:

Dilluns: al carrer del Mas Pellicer, 33; dóna cobertura als barris Sant Josep Obrer i Mas Abelló.

Dimarts: Centre Cívic Migjorn, a la Riera de l’Escorial s/n, que dóna cobertura a la zona sud de la ciutat, els barris Fortuny, Montserrat, l’avinguda de Salou, el parc dels Lledoners, etc.

Dimecres: Centre Cívic Ponent, a l’avinguda dels Països Catalans, 106; dóna cobertura a la zona del passeig de Misericòrdia, l’avinguda dels Països Catalans, el barri Immaculada etc.

Dijous: Centre Cívic Llevant, al carrer de Cel Gomis Mestre, 10, al barri Horts de Miró i amb el Camí de Valls i els Jardins de Reus a la seva àrea d’influència.

Divendres: Centre Cívic Mestral, a l’avinguda de Barcelona, 6; cobreix el barri Gaudí i la zona nord de Reus.

De dilluns a diumenge: Aeroport de Reus, coincidint amb els horaris de vols.