Reus aprova el pagament del preu públic de recollida de residus i l’exempció per a l’oci nocturn

L'Ajuntament aprova una moratòria de 6 mesos.

L’Ajuntament de Reus aprovarà dues mesures fiscals de suport als sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia: Una moratòria fiscal de 6 mesos en el pagament del preu públic de recollida de residus comercials i industrials i l’exempció del preu públic de recollida residus, que s’aplicarà a les empreses d’oci nocturn de al ciutat. La primera mesura tindrà un impacte econòmic d’uns 2,5 milions d’euros. L’Ajuntament renuncia durant 6 mesos al cobrament dels padrons. La segona mesura es calcula que afectarà 28 activitats d’oci nocturn i tindrà un impacte econòmic estimat en 30.000 euros.

Moratòria fiscal
El Govern de Reus aprovarà via decret de la regidora d’Hisenda la moratòria fiscal de 6 mesos en el pagament del preu públic de recollida de residus comercials i industrials. Aquesta moratòria serà d’aplicació a totes les activitats previstes en l’ordenança fiscal.

Per fer-ho, caldrà modificar el calendari fiscal. Actualment el període de pagament en voluntària és del 5 d’abril al 6 de juny. Amb la moratòria, el període de pagament serà del 5 octubre fins al 5 de desembre.

Aquesta mesura té un impacte econòmic d’uns 2,5 milions d’euros, que l’ajuntament aprova amb l’objectiu de donar liquiditat a les empreses.

Exempció fiscal
El Govern de Reus portarà a votació del Ple de l’Ajuntament la modificació de l’ordenança fiscal que regula el preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials per eximir del pagament del preu durant l’exercici 2022 a les empreses que realitzin activitat d’oci nocturn.

Aquesta mesura és un suport directa a les empreses que no han pogut obrir com a conseqüència de les mesures de prevenció de a pandèmia. Es calcula que aquesta mesura pot beneficiar a 28 activitats d’oci nocturn de la ciutat; i que tindrà un impacte econòmic aproximat de 30.000 euros.

Exempció del preu públic de recollida de residus comercials

El ple de l’Ajuntament del 18 de febrer ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal que regula el preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials per eximir del pagament del preu durant l’exercici 2022 a les empreses que realitzin activitat d’oci nocturn. Aquesta mesura és un suport directe a les empreses que no han pogut obrir com a conseqüència de les mesures de prevenció de a pandèmia. Es calcula que aquesta mesura pot beneficiar a 28 activitats d’oci nocturn de la ciutat; i que tindrà un impacte econòmic aproximat de 30.000 euros.

La mesura se suma a la moratòria fiscal de 6 mesos en el pagament del preu públic de recollida de residus comercials i industrials que serà d’aplicació a totes les activitats previstes en l’ordenança fiscal. Per decret de la regidoria d’Hisenda, s’ha modifica el calendari fiscal. Fins ara, el període de pagament en voluntària era del 5 d’abril al 6 de juny. Amb la moratòria, el període de pagament serà del 5 octubre fins al 5 de desembre. Aquesta mesura té un impacte econòmic d’uns 2,5 milions d’euros, que l’ajuntament aprova amb l’objectiu de donar liquiditat a les empreses.