Noves intervencions per a la millora de camins del terme municipal de Reus

Les actuacions, que està portant a terme la brigada de medi natural, es desenvolupen als camins de la Barraqueta, camí de la Selva a Salou, camí dels Morts, camí de les Ànimes, camí de la Bassa Nova i camí de la Pedrera del Còbic.

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Recursos Humans i Medi Ambient, ha iniciat aquesta setmana una nova campanya d’arranjament de camins al terme municipal per a millorar-ne el ferm i el drenatge en cas de pluges i afavorir el seu trànsit. Les actuacions, que està portant a terme la brigada de medi natural, es desenvolupen als camins de la Barraqueta, camí de la Selva a Salou, camí dels Morts, camí de les Ànimes, camí de la Bassa Nova i camí de la Pedrera del Còbic.

 

Concretament, les intervencions que s’estan portant a terme són les següents:

– Camí de la Barraqueta. Intervenció de 275 metres lineals. Millora del drenatge del camí en un punt on es produeixen tolls.
– Camí de la Selva a Salou. Intervenció de 335ml. Millora del ferm amb aportació de graves i compactació.
– Camí dels Morts, al santuari de Misericòrdia. Intervenció de 660ml. Millora del ferm amb aportació de graves i compactació.
– Camí de les Ànimes. Reconducció de les aigües cap al barranc per tal d’evitar danys en cas de pluja.
– Camí de la Bassa Nova. Aportació de graves a la part que toca al passeig de la Boca de la Mina per tal de millorar l’accés als vianants i a l’escola Mowgli.
– Camí de la Pedrera del Còbic. Netejar de l’embornal de drenatge cap al barranc dels Capellans.

 

Segons Daniel Rubio, regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, “es tracta de camins molt utilitzats pels veïns, caminants, ciclistes o pagesos i per tant, continuem treballant perquè tothom pugui continuar fent un ús professional o lúdic dels camins en les millors condicions”.

D’altra banda, l’Ajuntament realitzarà la neteja subsidiària del solar del carrer de Closa de Torroja, 19 després d’obtenir la resolució judicial corresponent ja que es tracta d’un solar tancat. Aquest solar  té una superfície de 239 m2 i la problemàtica principal és que s’hi acumulaven residus i recipients i podia ser focus de proliferació de mosquits.

 

“Amb aquesta intervenció donem resposta a les peticions dels veïns i garantim la salubritat del solar ”, explica Daniel Rubio, regidor de Recursos Humans i Medi Ambient.