L’Ajuntament de Reus signa l’adhesió a l’Agenda Urbana de Catalunya

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el secretari de l’Agenda Urbana i Territori de la Generalitat de Catalunya, Agustí Serra, han signat aquest dimarts, 30 de març l’adhesió de l’Ajuntament de Reus a l’Agenda Urbana de Catalunya; en un acte que ha comptat amb la presència de la viucealcaldessa de Reus, Noemí Llauradó; la regidora d’Urbanisme i Mobilitat, Marina Berasategui; i el  el cap de l’Àrea d’Estratègies Urbanes de la Generalitat, Anton Carpio.

La signatura és fruit de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Reus del passat 22 de maig per a l’adhesió de la corporació municipal a la Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya. L’Agenda, definida per la Generalitat de Catalunya, els governs locals i el teixit social i econòmic a través de l’Assemblea Urbana de Catalunya, ha de ser l’eina que permeti potenciar les oportunitats i afrontar els reptes que planteja la creixent urbanització a partir de la planificació urbana com a instrument que permet assolir la qualitat de vida i el benestar de les persones. Per aconseguir-ho, és necessària la contribució de tots els nivells de govern que, en coordinació, alineïn les seves polítiques urbanes mitjançant una Agenda Urbana compartida.

La Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya i l’establiment d’un marc estratègic com l’Agenda Urbana de Catalunya, situa les polítiques urbanes al centre del debat públic i estableix quatre principis innovadors: L’Agenda 2030 com a marc de referència; la visió i sosteniblitat econòmica, ambiental i social; la dimensió territorial adreçant-se no només a les principals conurbacions del país, sinó contemplant també la xarxa de ciutats mitjanes i petites del conjunt urbà; i la governança compartida i implicació de tots els agents.

D’aquests principis se’n deriven sis eixos temàtics que recullen les fites plantejades a la Declaració de Quito i a l’Agenda 2030: Hàbitats urbans saludables; benestar; qualitat urbana; prosperitat; dimensió territorial; i millora de la governança.

I, finalment, uns compromisos: Implementar un conjunt d’indicadors que han de garantir la consecució dels compromisos; coordinar-se amb altres ens integrant les propostes que tinguin incidència en l’Agenda Urbana; plantejar accions ajustades a la realitat del territori; i impulsar la consecució dels objectius.

Els municipis tindran un paper actiu en la redacció dels continguts de l’Agenda urbana de Catalunya, amb la participació de tècnics i responsables municipals en els diversos grups de treball que han d’abordar els sis eixos temàtics que la conformen: salut, benestar, qualitat urbana, prosperitat, canvi climàtic i bon govern. La redacció de l’Agenda urbana de Catalunya es durà a  terme al llarg de 2021 i es preveu que el document final pugui ser validat a principis de 2022.