L’Ajuntament de Reus aprova el projecte per millorar la mobilitat d’accés al barri Gaudí

Projecte de millora del pont sota el tren del barri Gaudí. CEDIDA

L’Ajuntament de Reus ha aprovat mitjançant decret d’alcaldia el projecte per millorar la mobilitat  i l’accés al barri Gaudí per l’avinguda dels Països Catalans, a través del pont sota les vies del tren. El projecte millora les condicions estètiques, de soroll i d’il·luminaci& oacute; del vial sota el pont, alhora que incorpora carrils per a bicicleta per tal d’incentivar la mobilitat més sostenible.

L’Ajuntament espera ara l’autorització d’Adif per poder licitar les obres descrites al projecte, que tenen un pressupost estimat d’uns 320.000 euros i un termini d’execució de 4 mesos. L’execució material del projecte està prevista en el Pla d’Inversions de l’Ajuntament per a l’exercici 2021, amb el cofinançament a través d’una subvenció del Pla d’Acció Municipal de la Dipuitació de Tarragona d’uns 270.000 euros.

La solució definida al projecte preveu redistribuir els 12m d’amplada del vial per donar cabuda a una única vorera de 2,20m pels dos sentits de la marxa dels vianants; dos carrils bici amb dos sentits diferenciats d’1,5m cada un; i dues calçades de 2,90m per a la circulació de la resta de vehickles.

La velocitat màxima per els vehicles que circulin per la calçada serà de 30km/h. Es pintarà senyalització horitziontal a la calçada i s’ha previst instal·lar reductors de velocitat.

La reducció de la velocitat millorarà la seguretat viària del tram, alhora que també ajudarà a reduir el soroll dins el túnel. L’impacte acústic també es redueix amb la instal·lació de plaques fono absorbents.

En relació a la seguretat viària, entre el carril bicicleta i la calçada s’hi instal·laran barreres de formigó prefabricades tipus New Jersey, que protegeixen a les bicicletes de qualsevol sortida de calçada dels vehicles que hi circulen.

El projecte preveu també la renovació de tota la il·luminació del pas, incorporant projectors fixats a paret de tecnologia LED, disposats a cada costat. També es preveu la instal·lació de punts de llum a les dues entrades del pas sota les vies a fi que il·luminin les voreres.