L’Ajuntament de Reus aprova destinar a reactivació i inversions el superàvit del pressupost de 2020

El Govern de Reus ha donat compte aquest dijous, 22 d’abril al Ple de l’Ajuntament de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020, i ha aprovat destinar el superàvit a inversions i al Pla de Reactivació Econòmica i Social.

El romanent és fruit, principalment pels efectes de la pandèmia en l’execució del d’algunes accions previstes en el pressupost; i per la transferència que l’Estat va fer a l’Ajuntament a 28 de desembre:

 • El percentatge d’execució del pressupost ha estat  d’un 92,6%, lleugerament per sota dels darrers anys per les conseqüències evidents de la Covid.
 • L’ingrés d’1,5 milions d’euros de la liquidació definitiva dels tributs de l’Estat que l’Ajuntament va rebre a tres dies d’acabar l’any, també ha afectat el superàvit

Aplicació del romanent
L’Ajuntament de Reus tanca l’exercici 2020 amb un superàvit de 5.506.029,32 euros, dels quals només 2.887.687,57 són de lliure disposició i 2.618.341,75 estan compromesos en actuacions d’altres exercicis.

El 47% del romanent, 2,6 milions, estan compromesos amb actuacions en execució procedents d’altres exercicis i que tenen continuïtat aquest any:

 • 413.687,57 euros, es destina a inversions en execució (projectes com la Boca de la Mina o el Centre Social El Roser, entre d’altres).
 • 714.700 euros, a accions de Reactivació iniciades l’any 2020 que tenen una tramitació més llarga, com per exemple els plans d’ocupació.
 • 1.489.954,18 euros es destina a l’afectació que la pandèmia van suposar en alguns contractes que es van haver de suspendre, congelar o ampliar.

La resta, 2,8 milions és el superàvit del qual es pot disposar lliurement. Un import que es pota considerar el romanent real de l’Ajuntament de l’exercici 2020. Aquesta xifra anirà destinada a dos conceptes:

 • 1.880.000 euros es destinaran a completar el Pla d’Inversions.
 • 1.007.687,57 d’euros es destinarà al Pla de Reactivació Econòmica i Social.

Indicadors de solvència
L’Ajuntament de Reus tanca amb tots els indicadors de solvència complerts:

 • El període mitjà de pagament a proveïdors, a desembre de 2020 se situava en els 10 dies.
 • La ràtio legal d’endeutament es va situar en el 71,08%
 • L’endeutament s’ha reduït en 61 milions d’euros entre 2019 i 2020, en gran part per efecte de la sortida de l’Hospital. De 170 milions a 109 milions el 2020.
 • La ràtio legal d’estalvi net es va situar en el 6,49%, en termes absoluts 7,3 milions d’euros.