El Fòrum Ciutadà del Pla Estratègic Reus Horitzó 32 reprèn les reunions de treball

La primera reunió ha estat vinculada en aquest cas a l’eix Ciutat amb qualitat de vida

Un cop enllestida la primera fase del Pla Estratègic Reus Horitzó 32, que ha permès elaborar el document de la Diagnosi, es reprenen les reunions dels grups de treball del Fòrum Ciutadà, emmarcades ara en la fase prospectiva del Pla.

Així, aquest dimecres s’ha dut a terme, a la sala d’actes de Fira de Reus, la primera reunió, vinculada en aquest cas a l’eix Ciutat amb qualitat de vida. En aquesta fase, les sessions de treball del Fòrum ciutadà s’articularan al voltant dels quatre eixos temàtics en què s’estructurarà el pla estratègic Reus Horitzó 32.

Per tal d’aprofundir en cada eix, el Fòrum ciutadà treballarà en sessions paral·leles, cadascuna de les quals dedicada a dissenyar l’estratègia d’un dels quatre eixos del Pla que són :

Ciutat amb qualitat de vida
Ciutat d’oportunitats
Ciutat per gaudir
Ciutat amb talent
Les sessions de treball tenen com a propòsit definir què cal fer per arribar a la ciutat que es vol per a l’any 2032. Així doncs, els objectius de la sessió són: Dissenyar les estratègies a impulsar
Proposar fites i projectes estratègics

Aquesta sessió parteix de les dades recollides a la diagnosi i de les demandes i propostes aportades per la taula sectorial i la taula transversal durant la primera fase del projecte. Aquestes fonts d’informació ofereixen als grups de participació la base per poder dissenyar un Pla estratègic sòlid i fonamentat.

Inici de la fase prospectiva
La fase diagnòstica va permetre saber en quina situació es troba el municipi i reflexionar sobre el potencial de Reus com a ciutat en tots els àmbits, a partir de les dades i els indicadors existents i amb la participació dels agents socials i econòmics. Després de tancar aquesta fase, ara s’inicia la fase prospectiva, que servirà per definir quina és la ciutat que es vol tenir d’aquí a 10 anys.

La fase prospectiva es tancarà amb un procés de participació obert a tota la ciutadania perquè, tant de manera telemàtica com presencial, pugui valorar i opinar en relació les propostes que sorgeixin de tot el treball previ dut a terme pel Fòrum Ciutadà.