Aigües de Reus millora l’atenció telemàtica als usuaris

L’empresa subministradora d’aigua demana a tothom que actualitzi les seves dades per fer més efectiva la comunicació online

Aigües de Reus treballa des de fa anys per millorar l’atenció telemàtica als usuaris. Un camí que ja va iniciar-se amb la posada en funcionament d’una oficina virtual l’any 2006 i que, a dia d’avui, permet fer nombroses gestions online mitjançant www.aiguesdereus.cat

Entre els tràmits que poden fer-se en línia, hi ha la sol·licitud de la factura electrònica, la domiciliació o modificació de les dades de pagament, l’actualització o canvi de l’adreça de correspondència i altres dades contractuals, el lliurament de la lectura del comptador, fer un canvi de nom i, fins i tot, donar d’alta nous subministraments.

Amb l’objectiu de fer més efectiva aquesta comunicació online, Aigües de Reus demana ara a tots els usuaris que actualitzin, tan aviat com sigui possible, les seves dades de contacte telemàtic: el correu electrònic i el número de telèfon. Amb aquesta informació actualitzada, Aigües de Reus pot comunicar-se amb major celeritat en el cas de detectar un excés de consum en la factura de l’aigua o bé ser més àgil en les gestions amb els usuaris.


Les dades es poden actualitzar, en qüestió de minuts, a través de l’oficina virtual o també presencialment, aprofitant que s’hi fa algun tràmit. Per poder actualitzar-les, tan sols cal donar-se d’alta a l’oficina virtual. A la pàgina web (ww.aiguesdereus.cat) hi ha penjat un vídeo tutorial que explica detalladament les diferents passes que cal seguir per completar aquest procés.

Alhora, cal tenir en compte que un cop registrats a l’oficina virtual –sempre que ja es disposi d’un comptador electrònic en servei– els usuaris podran consultar totes les seves dades. De fet, entre d’altres avantatges, aquest sistema permet als ciutadans conèixer en temps real el seu consum, així com configurar alarmes que avisin en cas que se superi un consum determinat o detectar, fins i tot, un possible escapament.

L’objectiu no és cap altre que fer cada cop més eficient i transparent la gestió quotidiana del servei i, en aquest sentit, la telemesura és un sistema de lectura dels comptadors a distància, que facilita al client el seu consum d’aigua en qualsevol moment i que, per tant, en potencia la informació i afavoreix l’estalvi d’aigua i un ús encara més responsable.

La renovació del parc de comptadors per models que permeten el sistema de telelectura es va iniciar el 2017 i, al llarg de 2021, es durà a terme als barris Poetes, Escorxador, Mare Molas, Carrilet, Horts de Miró i Muralla. La telemesura serà una realitat a tota la ciutat entre 2025 i 2026, quan s’hauran substituït 50.000 comptadors.

Per a més informació:
Aigües de Reus: 900 774 000 (telèfon gratuït) i www.aiguesdereus.cat

ALTA OFICINA VIRTUAL

https://www.aiguesdereus.cat/ca-es/Oficina-Virtual/V%C3%ADdeo-Tutorial-Alta-Oficina-Virtual-per-abonats

https://www.aiguesdereus.cat/ca-es/Oficina-Virtual/V%C3%ADdeo-Tutorial-Alta-Oficina-Virtual-per-a-no-abonats