Aigües de Reus inicia obres a la xarxa d’abastament i sanejament per un import de 440.000 euros

Aigües de Reus preveu iniciar entre els mesos d’abril i maig quatre obres de renovació de la xarxa d’abastament i sanejament en diversos barris de la ciutat, amb una inversió global de 440.000 euros, de la qual es fa càrrec íntegrament l’empresa municipal d’aigües.

D’una banda, s’han programat diverses obres que inclouen la renovació i la reparació tant de la xarxa d’abastament com de la xarxa de sanejament. Són treballs que s’executaran en els carrers de Miró i de la Verge Maria (entre el carrer de Miró i el de Santa Helena); carrer del Canal, carrer del Joan Ramis i carrer de Tetuan (entre l’avinguda Jaume I i el carrer de Josep Maria Prous i Vila). D’altra banda, hi ha previstes obres de renovació i reparació de la xarxa d’abastament en el Passeig Oliver i el carrer de Pere Cavallé Llagostera.

Principalment, totes aquestes obres que ara s’inicien tenen com a objectiu la millora del comportament hidràulic de la xarxa d’abastament de la ciutat, tenint en compte que les canonades actuals són de diàmetres petits. En el cas de la xarxa de sanejament, l’objectiu també és l’ampliació del diàmetre de la canonada i la millora del drenatge.

Totes aquestes obres formen part del pla d’inversions que Aigües de Reus té previst executar al llarg de 2021, i entre les quals hi ha un ampli ventall de projectes de reparació i renovació de la xarxa d’abastament i sanejament en diversos barris de la ciutat. En tots els casos, els treballs estan en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU i el Pla d’Acció Municipal 2019-2023, que incorpora “la priorització de l’aigua com a element de gestió urbana”. De la mateixa manera, les obres formen part dels plans directors d’abastament i sanejament de la ciutat.

Totes les obres que es posen en marxa no representen cap risc de salut i estan en consonància amb les diferents fases de l’emergència sanitària. Cada obra compta amb un informe específic d’avaluació de riscos, que fins i tot determina mesures particulars per a cada cas. Un informe d’avaluació preceptiu que compta amb la supervisió i aprovació per part de la direcció i del Coordinador de Seguretat i Salut de les obres.