Reus licita les obres d’urbanització i paisatge de la Riera de l’Abeurada

El pressupost base de licitació és de 164.571,41 € IVA inclòs (21,00%) amb l’IVA inclòs

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

L’Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant la licitació de les obres d’urbanització i paisatge de la Riera de l’Abeurada. El pressupost base de licitació és de 164.571,41 € IVA inclòs (21,00%) amb l’IVA inclòs. El projecte suposa la primera intervenció del Pla d’Acció de la V Verda de Reus que comprèn un conjunt d’actuacions so bre les rieres del municipi per tal de recuperar-les com a eixos de la infraestructura verda de la població.

Les obres inclouen les actuacions previstes pel projecte d’urbanització i paisatge de la Riera de l’Abeurada que defineix els treballs de recuperació ambiental, plantació, condicionament, mobiliari i senyalística que es realitzaran en quatre zones situades a l’entorn de la riera. Aquest inclou, a grans trets , la creació de dos miradors des del carrer Igualada; la creació de 3 baixades per a salvar els desnivells de la riera i fer possible la comunicació entre les dues vessants; la millora de la biodiversitat a la riera i al terreny del carrer Vilafranca mitjançant plantacions d’espècies autòctones i de foment de pol·linitzadors per augmentar la biodiversitat urbana; la instal·lació de mobiliari urbà i senyalística d e caràcter ambiental.

Aquest projecte ha obtingut una subvenció de 120.000 €, segons la resolució definitiva de 17 de novembre, de la convocatòria d’ajuts per a la realització d’accions destinades a la promoció d’estils de vida saludables a través de la creació o rehabilitació d’entorns saludables del Ministeri de Sanitat amb la Federación Española de Municipios y Provincias i la Red Española de Ciudades Saludables, en el marc del PRTR i de l’instrument dels fons Next Generation.

El regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, Daniel Rubio, ha posat en valor “la tasca tècnica que ha fet possible la obtenció de finançament europeu per aquest projecte que contribueix a fer de Reus una ciutat més resilient al canvi climàtic i als períodes de sequera, tot fomentant la biodiversitat i el paisatge de riera”.

Àmbit d’actuació

L’àmbit d’actuació del projecte se situa en el tram de riera que va des de la carretera de Constantí al camí de Valls i fins al ferrocarril. Al voltant d’aquest tram es troben diferents equipaments: 2 centres educatius (el Licée Français i l’Escola Rosa Sensat), 2 equipaments esportius (Reus Ploms i camp de futbol Reddis) i un centre cívic. En aquest sentit, la intervenció permetrà que aquests equipaments, així com el veïnat en general, puguin utilitzar el nou espai com a espai de passejada i de gaudi, i permetrà també millorar la connectivitat amb altres itineraris saludables.

L’àmbit d’actuació comprèn una zona d’uns 4000m2, on es recuperarà l’hàbitat de riera, que es transformarà en àrea de biodiversitat i lleure. Aquesta àrea estarà equipada amb bancs, taules inclusives i elements de joc lliure  elaborats amb materials naturals i s’hi plantarà vegetació de prat natural, d’arbustos i d’arbres de ribera per generar un espai agradable a tocar de la riera. La intervenció inclourà petits moviments topogràfics per generar acumulació d’humitat que alhora fomentarà el creixement de vegetació. Es fa especial atenció a la creació de vegetació arbustiva i la instal·lació d’un hotel d’insectes per tal de fomentar els pol·linitzadors, papallones i petits mamífers, espècies en declivi per l ’ús de pesticides i que són fonamentals per la nostra salut i la del planeta.

El projecte millorarà la connectivitat de la ciutat amb la zona agrícola periurbana, acostant els barris de l’est de l’avinguda Marià Fortuny al polígon Dyna mitjançant la millora de l’accessibilitat a la riera de l’Abeurada i a partir de la riera la connectivitat amb la xarxa de camins municipals per tal de fomentar els hàbits actius entre la població  a més de la millora psicològica i de salut mental inherent a la presencia d’espais verds a la ciutat.

Alhora el projecte contribueix als objectius de desenvolupament sostenible des de diferents vessants. L’ODS 3 sobre salut i benestar; l’ODS4 sobre educació de qualitat; l’ODS 5 sobre igualtat de gènere; l’ODS 11 sobre ciutats i comunitats sostenibles; l’ODS13 sobre acció pel Clima i l’ODS 15 sobre biodiversitat d’ecosistemes terrestres.

Aquest projecte ha obtingut el màxim import de l’ajut per a la realització d’accions destinades a la promoció d’estils de vida saludables a través de la creació o rehabilitació d’entorns saludables en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència promogut per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, el qual ha d’estar realitzat abans del 31 de juliol de 2023.