11,2 milions de l’Oficina d’Habitatge de Reus en ajuts al lloguer en 4 anys

L’any 2022 ha estat l'any amb l'import d'ajudes més alt, de 3,7 milions d'euros

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

L’Oficina d’Habitatge de Reus ha gestionat ajuts al lloguer per valor de 3,7 milions d’euros durant l’any 2022. En quatre anys, l’oficina municipal ha gestionat ajuts per valor d’11,2 milions. El volum de recursos gestionats s’ha incrementat considerablement a partir de 2021, quan s’han superat els 3 milions d’euros.

 

L’Oficina d’Habitatge, gestionada des de la regidoria d’Economia i Coneixement i Habitatge amb el suport de l’equip d’habitatge de Redessa, s’ha convertit en un servei de referència i en una font de recursos i de serveis per a la ciutadania de Reus en qüestions relacionades amb l’habitatge.

 

Les ajudes al lloguer han generat un impacte econòmic en les famílies sol·licitants residents a la ciutat de Reus en les darreres quatre convocatòries del 2019, 2020, 2021 i 2022, d’11.239.916,09 euros. L’última ha estat de major impacte:

 • 2019: 2,3 milions.
 • 2020: 2,1 milions.
 • 2021: 3 milions.
 • 2022: 3,7 milions

 

També s’han incrementat el nombre de sol·licituds favorables:

 • 2019: 1.358
 • 2020: 1.291
 • 2021: 1.820
 • 2022: 1.714

 

L’Oficina d’Habitatge de Reus ha fet un esforç en l’atenció i la gestió de les sol·licituds d’ajut per tal de donar una millor resposta a les necessitats d’habitatge de la ciutadania.

 

Balanç 2022

L’Oficina d’Habitatge de Reus va gestionar el 2022 ajudes per un import total de 3.759.354,68 euros. Des de Reus es van tramitar un total de 3.218 sol·licituds, de les quals se’n van resoldre favorablement 1.724.

 

Les convocatòries d’ajuts gestionades des de l’Oficina d’Habitatge són les següents:

 

Subvencions per al pagament del lloguer en règim de concurrència competitiva per a persones grans

Són subvencions destinades a persones físiques de 65 anys o més i titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge que constitueixi el seu domicili habitual a Catalunya. L’import màxim de la subvenció és de 200 euros mensuals i l’import mínim és de 20 euros mensuals.

 • Nombre d’expedients tramitats: 241
 • Nombre d’expedients amb resolució favorable: 197
 • Nombre d’expedients amb resolució desfavorables: 44
 • Import total dels ajuts concedits: 401.188,84 euros

 

Subvencions per al pagament del lloguer en règim de concurrència competitiva per persones majors de 36 anys (MITMA)

Són subvencions destinades a persones físiques de 36 anys o més titulars d’un contractes de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili a Catalunya. L’import màxim de la subvenció és de 200 euros mensuals i l’import mínim és de 20 euros mensuals.

 • Nombre d’expedients tramitats: 1.416
 • Nombre d’expedients amb resolució favorable: 902
 • Nombre d’expedients pendents de resolució: 514
 • Import total dels ajuts concedits: 1.519.598,14 euros

 

Subvencions per al pagament del lloguer en règim de concurrència competitiva per a persones joves (Generalitat de Catalunya)

Són subvencions destinades a persones físiques de fins a 36 anys titulars d’un contractes de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili a Catalunya. L’import màxim de la subvenció és de 250 euros mensuals i l’import mínim és de 20 euros mensuals.

 • Nombre d’expedients tramitats: 661
 • Nombre d’expedients amb resolució favorable: 401
 • Nombre d’expedients pendents de resolució: 260
 • Import total dels ajuts concedits: 685.646,18 euros

 

Subvencions per al pagament del lloguer en règim de concurrència competitiva per a persones joves. (Bo Lloguer Jove)

Són subvencions destinades a persones físiques de fins a 36 anys titulars d’un contractes de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili a Catalunya. L’import màxim de la subvenció és de 250 euros mensuals i s’atorga per dues anualitats.

 • Nombre d’expedients tramitats 836
 • Nombre d’expedients amb resolució favorable 182
 • Nombre d’expedients pendents de resolució 654
 • Import total dels ajuts concedits: 1.058.286,24 euros (es reconeixen dues anualitats de subvenció dels anys 2022 i 2023).
 • Prestacions econòmiques d’especial urgència en l’àmbit de l’habitatge

 

Són prestacions destinades a persones físiques residents a Catalunya per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge. Es tracta d’una convocatòria permanent oberta durant tot l’any, no hi ha convocatòria anual.

 

La finalitat de les prestacions és possibilitar: La permanència en l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència; i L’accés a un nou habitatge, per pèrdua de l’habitatge habitual.

 • Nombre d’expedients tramitats l’any 2022: 64.
 • Nombre d’expedients amb resolució favorable l’any 2022: 42 (corresponen a expedients tramitats l’any 2021 i 2022 i resolts l’any 2022).
 • Import total dels ajuts concedits: 94.635,28 euros.