Nova campanya de la Guàrdia Urbana de Reus per prevenir accidents

Amb l'objectiu de reduir els accidents de trànsit

La Guàrdia Urbana porta a terme aquesta setmana, del 3 al 9 d’octubre, una nova campanya de control i vigilància de seguretat viària, que coordina el Servei Català de Trànsit, amb l’objectiu de prevenir accidents de circulació causats per distraccions al volant. Malgrat que aquesta tipologia de campanyes es centra habitualment en l’ús del telèfon mòbil, a instància del Grup de Treball de Directrius de les Policies de Trànsit de Catalunya, de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, s’ha considerat ampliar l’àmbit d’actuació a les infraccions relacionades amb no respectar la fase vermella dels semàfors.

L’objectiu de la campanya és la reducció del nombre de víctimes als accidents de trànsit, així com la gravetat de les seves lesions, doncs les distraccions en la conducció, segueixen sent el factor concurrent més freqüent en els accidents mortals.

Un dels principals motius que genera la distracció del conductor és la utilització del telèfon mòbil durant la conducció. L’ús multiplica per 4 el risc de patir un accident i el risc és equiparable a la conducció amb excés d’alcohol.  Segons la DGT, des de 2016 les distraccions ja són la primera causa dels accidents mortals. El 2020, en el 31% dels accidents mortals les distraccions van ser el factor concurrent.

Des de la Guàrdia Urbana es recorda que el fet d’apartar els ulls de la carretera, malgrat que sigui un instant, suposa un risc propi i per terceres persones. Utilitzar el mòbil per enviar missatges implica les 3 formes de distracció possibles: la distracció cognitiva, doncs la ment està ocupada elaborant el missatge; la distracció visual, mentre els ulls van llegint la pantalla; i la distracció manual, ja que els dits van teclejant les lletres o botons.

El passat 21 de març de 2022 va entrar en vigor la modificació de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, que va incrementar de 3 a 6 els punts a detreure el fet de conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil i, a més va introduir una nova infracció: conduir mentre es subjecta amb la mà dispositius de telefonia mòbil. A banda de la retirada dels 6 punts, ambdues conductes estan sancionades amb 200 euros.

Un conductor que parla mentre condueix perd la capacitat de mantenir una velocitat constant, no guarda prou distància de seguretat amb el vehicle que circula davant i el temps de reacció augmenta considerablement (entre mig i dos segons, en funció dels reflexos del conductor) . A més, a més velocitat més risc que una distracció provoqui un accident: a 120 km/h, en 3 segons, es recorrerà una distància superior a la d’un camp de futbol.

D’entre les infraccions en les què s’incidirà hi ha:

  • Subjectar el mòbil a la mà durant la conducció. Està prohibida la manipulació manual del telèfon mòbil, del navegador o qualsevol altre dispositiu de comunicació mentre es condueix. Així com la utilització de cascos o auriculars. Sí que està permès el mans lliures.  Els motoristes no podran portar el mòbil ajustat entre el casc i el cap. Es considera una infracció greu que comporta la imposició d’una multa de 200 euros i la pèrdua de 6 punts.
  • No mantenir la pròpia llibertat de moviments, el camp necessari de visió i l’atenció permanent a la conducció o bé l’ús de dispositius com ara pantalles amb accés a Internet, monitors de televisió o reproductors de vídeo (s’exceptuen les càmeres de maniobra de baixada de vianants, o d’estacionament). Aquesta conducta es castiga amb 80 o 200 euros (depenent de si s’usen o no pantalles). No detreu punts.
  • Fer servir, durant la conducció, dispositius de telefonia mòbil i qualsevol altre mitjà o sistema de comunicació, o bé conduir i utilitzar cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so. Aquesta infracció, considerada greu, comportarà una multa de 200 euros i la pèrdua de 3 punts.
  • Incomplir les obligacions indicades per un semàfor en vermell. És una infracció greu, castigada amb multa de 200 euros i la pèrdua de 4 punts.

La Guàrdia Urbana desplegarà una vintena de controls en punts fixos als seus torns de matí, tarda i nit. Tanmateix, els agents també denunciaran les infraccions en dinàmic si detecten les infraccions durant el seu patrullatge. Es comptarà amb agents de paisà que alertaran de les infraccions observades per ser notificades a les persones infractores.