Èxit de participació en el cicle de formació de tardor per a entitats de Reus

Hi han participat 200 persones de 70 entitats de la ciutat

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

La regidoria de Relacions Cíviques tanca el cicle de tardor de formació per a entitats amb una molt bona participació. Més de 200 responsables de més de 70 entitats de la ciutat han cursat les sessions, que aquest cicle ha aprofundit en aspectes de gestió i comunicació, i amb una durada superior a una sessió.

El nombre d’inscripcions ha estat el més gran dels darrers tres anys. L’èxit obtingut evidencia l’interès en la millora contínua de l’important teixit associatiu de la ciutat així com les seves ganes d’aprendre i de millorar la gestió de les entitats.

La diversitat i tipus d’entitats participants és remarcable: esportives, educatives, culturals, veïnals, socials, musicals, de lleure… la qual cosa ha fet encara més rica cadascuna de les sessions. Tot plegat ha permès establir relacions de coneixement, explicar experiències i crear sinergies entre elles.

Així mateix, les persones assistents valoren molt positivament la combinació i la complementarietat entre cursos en línia i cursos presencials de caire més pràctic com Instagram i Reels.

La regidoria de relacions Cíviques ja ha començat a treballar per oferir més formació de cara al febrer de 2022, cercant noves eines d’aprenentatge amb temàtiques  actualitzades i d’interès associatiu que responguin a les  necessitats de les entitats.

El material que presentat a cadascun dels cursos està penjat a entitatsreus.cat/formació a disposició de totes les entitats de la ciutat.

Alhora s’ha habilitat a la web d’entitats un enllaç on a través d’aquest formulari podran fer-nos arribar les seves necessitats i peticions de formació, que com no pot ser d’un altre manera es tindran en consideració per la nova programació. que s’enviarà a totes les entitats per correu electrònic. Les entitats poden enviar les seves necessitats formatives al formulari habilitat dins la web d’entitats mitjançant el link següent: https://forms.gle/77JFrsA1jTHSFZii9 que el serà enviat per correu electrònic.  Totes les peticions i observacions fetes seran tingudes en consideració de cara a la nova programació.