Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant demanarà major percentatge del Fons de Transició Nuclear pels territoris afectats

Demana que el percentatge destinat passi del 20% al 50%

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va aprovar ahir dijous, 29 de setembre, una moció presentada pels grups municipals del PSC, Cs i PP sobre el Fons de Transició Nuclear, un nou impost creat per la Generalitat de Catalunya, dotat aproximadament amb 120 M€/any, dels quals està previst que el 20%, és a dir, 24 M€/any, vagin destinats al desenvolupament socioeconòmic i la transició energètica justa dels territoris afectats.

Mitjançant aquesta moció, que va prosperar gràcies als vots a favor del PSC, JxCat, Cs i PP i els vots en contra de la FIC, ERC i la CUP, el Ple de l’Ajuntament va acordar demanar al departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya que, al decret que regularà el Fons de Transició Nuclear que està elaborant actualment, «inclogui un article que estableixi que el percentatge a aplicar als municipis afectats sigui del 50% en lloc del 20% i que la resta dels recursos generats a càrrec d’aquest Fons siguin invertits directament pels diferents departaments de la Generalitat en els territoris on s’han generat aquests recursos».

El consistori també reclamarà que s’incorpori en el reglament «la possibilitat que els municipis, entitats de creació voluntària, organismes vinculats als municipis i entitats supralocals puguin presentar projectes adreçats a afavorir la diversificació econòmica, el desenvolupament sostenible i la generació d’ocupació estructural» i que «alguns d’aquests ajuts o subvencions es puguin fer de forma mancomunada o en règim de cofinançament».

Tal com s’explica en l’exposició de motius de la moció, el passat mes d’agost l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va trametre al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya unes esmenes a l’esborrany del decret pel qual es regularà el Fons de Transició Nuclear.

Aquestes esmenes van en la línia de concretar el funcionament del Fons. En aquest sentit, el consistori considera que el contingut del Decret és insuficient i no respon al principi de transparència que ha de tenir tota normativa, perquè podria generar resolucions arbitràries, per concórrer aspectes merament subjectius.

Segons manifesta, la principal mancança que ha detectat en el contingut del Decret és l’absència dels criteris de valoració i ponderació dels projectes a finançar amb aquest Fons i que haurien d’estar recollits en una ordre de bases. Tampoc s’ha definit ni especificat com han de ser els projectes a finançar, esgrimeix l’Ajuntament.

També argumenta que falta per especificar qui compon el comitè d’avaluació. Pel que fa a aquest òrgan col·legiat per a la presa de decisions, proposa la incorporació al comitè de valoració, amb veu i vot, dels ajuntaments on s’ubiquen les centrals nuclears, per garantir la representació municipal.