Sergi Pedret: “Iniciarem el procés de participació ciutadana per redactar un nou POUM de Riudoms”

Hem arribat a l’equador de la legislatura, fortament marcada per la pandèmia de la Covid-19. Com valora aquests dos primers anys de mandat?

Estem parlant d’una legislatura que coincideix amb una etapa mundial força atípica. Per tant, és impossible prendre cap punt de referència anterior per a fer-ne una valoració. Només és avaluable des de la perspectiva del temps real, d’aquest moment. Hem passat dos anys que ens han aportat una gran capacitat d’adaptació com a Govern i com a Ajuntament, aprenent a prescindir de la planificació a la qual estàvem acostumats. Tot i que sempre és important saber quin rumb tens, també és necessari mantenir la resiliència en tot moment. I així és com hem treballat aquests dos anys i com continuarem treballant.

Què s’ha plantejat des de l’Ajuntament de Riudoms per reactivar l’economia del municipi?

Des d’un primer moment, bé, potser des d’un segon moment (ja que el primer va ser la preocupació per la salut de les persones arran de la pandèmia), hem tingut clar que la reactivació econòmica a nivell local era una de les prioritats per poder tirar endavant. És per això que ben aviat vam obrir unes línies d’ajuts directes per subvencionar les despeses a les quals van fer front els autònoms i empreses del municipi de Riudoms en el temps que no van poder exercir la seva activitat a causa de l’estat d’alarma. El suport al petit comerç també s’ha complementat amb campanyes del comerç local. I actualment estem creant una guia comercial i empresarial que ajudarà a promocionar aquest teixit. Però, per altra banda, reactivar l’economia local també inclou fer una bona gestió en l’acompanyament i la captació de grans empreses al municipi. I aquest és un dels objectius que tenim present. També estem treballant en millorar la promoció turística de Riudoms, que ens pot aportar un benefici indirecte a través del consum en comerços i establiments locals.

Quins projectes seran prioritaris en aquesta segona part del mandat?

Malgrat passar una etapa atípica a nivell de gestió municipal, el Govern no ens hem aturat en cap moment i, a més de la gestió de la pandèmia i les conseqüències socioeconòmiques, hem continuat treballant pel compliment del programa electoral adaptat a la realitat actual. Un dels projectes de gran abast que tenim previst d’iniciar de forma immediata és el procés de participació ciutadana previ a la redacció d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Riudoms. Actualment, tenim unes normes urbanístiques que daten del 1992 i ha arribat el moment de posar fil a l’agulla per definir el model de poble que volem tenint en compte la realitat actual. Però aquest és un projecte de responsabilitat i és per això que el volem compartir i decidir amb la ciutadania des del primer moment.

En paral·lel donarem prioritat a projectes socials, com les polítiques d’habitatge social, la redacció de plans d’igualtat i polítiques de dones o l’acompanyament als joves, tan necessari en aquests moments, amb la redacció d’un nou Pla de Joventut.

Un dels objectius del seu govern era completar els equipaments actuals del poble. En què s’està treballant ara mateix?

Actualment, s’està treballant en l’ampliació i millora de les instal·lacions esportives, destacant la construcció d’una segona pista de tennis. Alhora, per a la promoció econòmica, en breu remodelarem l’edifici de Les Escoles Velles per a crear-hi un espai de dinamització econòmica i de coworking.

Una altra de les prioritats era obrir el municipi i projectar-lo a l’exterior. La promoció turística és un dels eixos del seu programa. Quines accions s’han plantejat?

Doncs tot just fa pocs dies hem estrenat una nova experiència de visita a la Casa Pairal Antoni Gaudí, molt més immersiva i on el visitant pot copsar la relació entre l’obra de Gaudí i les seves arrels i orígens riudomencs. I seguint aquesta línia, la idea és anar duent a terme les diferents accions que engloba el Pla de dinamització turística de Riudoms.

Al principi de la legislatura va citar els eixos del seu programa i un d’ells era l’acompanyament a la pagesia i al medi rural. Què s’ha fet o que s’ha previst fer en aquest sentit?

A més de la cura i manteniment del terme municipals i camins, tal i com sempre hem fet, s’està donant importància a la promoció del producte de la terra a través d’esdeveniments com la Gastrofira o els Tastets de Fira, entre d’altres. També s’està treballant en la creació d’una marca de l’horta riudomenca. En paral·lel i per facilitar la vida a les masies del terme municipal, una de les accions que tirarem endavant properament és la col·locació de bústies específiques per a la gent que viu als masos.

I pel que fa a la sostenibilitat i l’ordenació urbanística?

En l’eix dedicat a urbanisme i territori, tenim en marxa ja diferents projectes que es consolidaran en el proper any, com la finalització de l’adequació dels carrers del nucli antic i del Barri Ferrant, així com l’inici de la millora d’altres carrers perimetrals al centre del poble. A més, com ja hem explicat, el procés d’iniciació de la redacció d’un POUM també posarà el punt de sortida a un projecte d’ordenació urbanística a llarg termini. Per altra banda, en termes de sostenibilitat, estem redactant un Pla de mobilitat sostenible. També estem fent la campanya de la Bona Brossa per fomentar la recollida selectiva amb valor social i tenim previst la instal·lació de plaques fotovoltaiques en equipaments municipals.