La deixalleria mòbil s’instal·larà a diferents punts de Cambrils entre maig i desembre

La instal·lació de recollida selectiva de residus domèstics especials se situarà en set ubicacions del municipi

La deixalleria mòbil recorrerà diferents punts de Cambrils per facilitar la recollida selectiva de residus domèstics especials de la llar que no es poden llençar a les bateries de contenidors habituals. La instal·lació de Secomsa s’instal·larà en set ubicacions de diferents barris del municipi entre finals de maig i principis de desembre. 

El 31 de maig i 1 de juny estarà situada a l’Avinguda Nou Cambrils, 16. Del 19 al 20 de juliol es trobarà entre el Carrer Cristòfol Colom i el Carrer Juan Sebatián Elcano, 22. El 2 i 3 d’agost s’instal·larà a l’Avinguda Mil·lenari, davant l’escola Joan Ardèvol. L’1 i 2 de setembre oferirà servei des del Passeig Albert, davant del Bar Passeig. El 18 i 19 d’octubre se situarà al Carrer del Camí del Más de Clariana, davant del supermercat Plusfresc. El 8 i 9 de novembre s’intal·larà al Carrer Robert Gerhard, 6-7. I finalment, el dies 1 i 2 de desembre serà al carrer de l’Oli, 1.   

La deixalleria, que obrirà de 8:30 a 13:30 hores, comptarà amb el suport de persones treballadores formades per resoldre dubtes sobre reciclatge i informar sobre el servei a la ciutadania, L’objectiu és recollir els residus especials que no poden ser gestionats a la recollida convencional. La iniciativa també pretén sensibilitzar  a la ciutadania en el respecte al medi ambient i en la necessitat de reciclar entre tots i totes per implantar una nova economia circular.  

Les persones interessades podran portar a la deixalleria mòbil residus com ara bombetes i florescents, piles, bateries, pintures, aerosols, CD i DVD, oli mineral, tòners i cartutxos, radiografies, petits electrodomèstics i brossa tecnològica (amb el volum màxim d’un microones), petita ferralla (cargols, claus, filferros, tubs, etc), petit plàstic (gots i coberts de plàstic, joguines, etc), petit vidre pla (petites peces com un mirall de mà) i xeringues (dins d’una botella de plàstic). En canvi, no s’acceptarà runa, grans electrodomèstics, poda i resta vegetal, mobles i voluminosos o fibrociment (uralita).  

El calendari 

31 de maig i 1 de juny
Avinguda Nou Cambrils, 16 

19 i 20 de juliol
Carrer Colom/Juan Sebastián ElCano, 22 

2 i 3 d’agost
Avinguda Mil·lenari (davant de l’escola Joan Ardèvol) 

1 i 2 de setembre
Passeig Albert (davant del bar Passeig)  

18 i 19 d’octubre
Mas Clariana (davant Plusfresc)  

8 i 9 de novembre
Robert Gerhard, 6-7 (pujant)  

1 i 2 de desembre
Carrer de l’Oli, 1