Construcció de dos col·lectors de sanejament a l’autovia de Salou i l’avinguda de Sant Bernat Calbó

L'obra s'ha adjudicat per un import de més de 820.000 euros

Imatge de l'avinguda de Sant Bernat Calvó de Reus. Foto Cedida

Aigües de Reus comença aquesta setmana les obres de construcció d’un nou col·lector a l’avinguda de Salou (entre el carrer de Manuel Hugué i la plaça del Canal) i a l’avinguda de Sant Bernat Calbó (entre la plaça del Canal i el carrer d’Astorga). Els treballs tenen una durada prevista de tres mesos i que comportaran afectacions en la circulació viària.

L’obra està adjudicada a l’empresa Agrovial per un import de 822.412,09 euros (més IVA), finançats íntegrament per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) mitjançant l’assignació més elevada que l’ACA ha destinat a la ciutat els darrers anys. Aigües de Reus es fa càrrec de 172.1706 euros, que corresponen al 21% de l’IVA no finançat.

Consisteixen en la millora de la xarxa de sanejament en alta de la zona del barri Fortuny i Mas Iglesias, mitjançant  la instal.lació d’una nova canonada de PRFV (Polièster Reforçat amb Fibra de Vidre) al llarg de l’avinguda de Salou (520 metres lineals) i una altra canonada de PRFV al llarg de l’avinguda de Sant Bernat Calbó (180 metre lineals). Aquest important col·lector s’havia anat degradant amb el pas dels anys.

El projecte de millora preveu una segona fase el 2019, mitjançant la instal·lació d’un nou col·lector entre la plaça del Canal i rotonda de la carretera de Cambrils.

Per motius de seguretat, i atès que cal practicar una rasa d’uns tres metres de profunditat, caldrà inhabilitar un carril de circulació a l’avinguda Sant Bernat Calvó, mentre que quedaran interromputs al trànsit els dos carrils de circulació en sentit Salou de l’avinguda de Salou. En tot cas, sempre es mantindrà el trànsit al llarg de la rotonda de la plaça del Canal, tot i que amb un sol carril de circulació. És per això que l’obra s’executarà en diverses fases, amb la idea de minimitzar l’afectació al veïns. Els accessos afectats seran als carrers de Condesito, Vicaria, Escultor Sunyol, Antiquaris, Mossèn Josep Panisello, Astúries i Navarra.

El regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus, Daniel Rubio, s’ha felicitat d’aquesta important inversió de l’ACA a la ciutat de Reus, que “és fruit del treball conjunt per part de l’Ajuntament i de l’Agència Catalana de l’Aigua, i que arriba després de mesos de converses per poder tirar endavant un seguit d’actuacions que són fonamentals per al servei d’aigües de Reus”.

El sistema de sanejament en alta el configuren el conjunt d’instal·lacions destinades a conduir i tractar les aigües residuals, concentrades prèviament per la xarxa de clavegueram en un o més punts. Formen part d’un sistema de sanejament en alta l’estació de depuració d’aigües residuals, les estacions de bombament i els col·lectors diversos. Es tracta d’un sistema que requereix d’un important manteniment, que, en bona mesura, recau en l’ACA, com a administració hidràulica responsable de les polítiques de sanejament.