Reus i les entitats socials impulsen accions per millorar l’atenció a les persones sense llar

La Regidoria de Benestar de l’Ajuntament de Reus va impulsar una reunió el passat 21 de juny amb les entitats socials que formen part de la xarxa integral per l’atenció de les persones que es troben en exclusió residencial, d’acord amb el compromís de reunir-se cada tres mesos, adquirit en la trobada dels membres d’aquesta xarxa el passat 24 d’abril a Cal Massó.

En la reunió del juny es van acordar les actuacions concretes següents:

Compartir les dades de les persones sense llar, d’acord amb la normativa de protecció de dades, per tal de poder fer un millor seguiment de cada cas.
Reforçar el protocol a seguir en cas d’emergències.
Fer rutes pels carrers de la ciutat.
Donar a conèixer a les entitats socials el protocol d’actuació adreçat a les persones sense sostre que es troben al carrer en situacions d’onada de fred, acordat entre Guàrdia Urbana i Benestar Social.
Iniciar un treball individualitzat amb una de les persones del registre, que en aquest moment està format per 20 persones sense llar, 7 de les quals viuen al carrer.
Facilitar un educador social de suport a totes les persones sense llar que costen en el registre.
L’objectiu d’aquestes reunions trimestrals és establir mecanismes de treball conjunt i circuits de coordinació continuada per conèixer en tot moment quin tipus de suport pot oferir cada entitat a les persones sense llar.

La regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, explica la necessitat d’intensificar el treball conjunt entre ajuntament i entitats: «És important treballar de manera coordinada i amb un objectiu comú per tal de ser més eficaços i eficients a l’hora d’ajudar a cadascuna de les persones que es troben sense llar a la ciutat i evitar-ne nous casos».

En aquest context, a Reus fa anys que es va iniciar un treball conjunt i coordinat, impulsat per la Regidoria de Benestar Social i que compta amb la implicació de les entitats, administracions i institucions que actuen a la ciutat, per tal de prevenir i pal·liar el fenomen del sensellarisme mitjançant les accions següents:

Elaboració i implementació d’un protocol d’actuació, sobretot en períodes de fred.
Col·laboració i participació en el pla pilot «Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya», en les jornades «Treball en Xarxa, oportunitats per les persones sense llar a Tarragona» i en el grup tècnic de treball d’atenció a persones sense llar de Catalunya entre diferents ajuntaments i entitats (Girona, Barcelona, Lleida, Tarragona, Fundació Arrels i Fundació Suport Social).
Recompte de les persones sense sostre que hi ha a la ciutat amb el suport i metodologia de la Fundació Arrels i campanya de sensibilització a la ciutadania.
Jornada de coneixement del projecte HomelessEntrepreneur i selecció i acompanyament d’una persona sense llar que prova de superar la situació en què es troba mitjançant aquesta nova metodologia.
Creació d’un registre unificat de les persones sense llar que hi ha a Reus.
Reus forma part del projecte pilot Housing First, gestionat per l’Agència de l’Habitatge i relacionat amb l’estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme que vol desplegar Catalunya.