Reus acumula en els darrers cinc anys una reducció dels fets delictius del 14%

Entre 2012 i 2016, Reus ha registrat gairebé 1.200 fets delictius menys.

La Junta Local de Seguretat de Reus s’ha reunit aquest dimecres,10 de maig, presidida per l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i amb la presència del conseller d’Interior, Jordi Jané, per constatar que Reus és una ciutat segura. Ho demostra el fet que la ciutat porta acumulada en els darrers 5 anys una reducció del 14% dels fets delictius. Entre 2012 i 2016, Reus ha registrat gairebé 1.200 fets delictius menys.

Aquesta tendència s’ha estabilitzat el 2016 en relació a l’any anterior, quan s’ha produït una estabilització de l’activitat delictiva, amb un lleuger increment de 185 delictes més (2,7%). La dada contrasta amb la davallada extraordinària de més de 12% que es va produir entre els anys 2014 i 2015 en el nombre de fets totals denunciats.

La Junta Local de Seguretat ha emmarcat aquest lleuger increment de delictes en dos aspectes positius de l’activitat policial: l’increment de la presència i la pressió policials, que permet detectar i resoldre més delictes; i la proximitat de l’acció policial —amb serveis com les Comissaries Externes de Proximitats—, que facilita la denúncia per part de la ciutadania, especialment de fets de baixa intensitat que, probablement, no serien denunciats si la ciutadania s’hagués de desplaçar a les comissaries centrals.

La prevalència dels delictes de menor intensitat també ve avalada per la reducció del número de delictes violents; i pel fet que ens els darrers dos anys no hi ha hagut cap homicidi a la ciutat. Dos dades de delictes que generen més sensació d’inseguretat, i que contribueixen a definir Reus com una ciutat segura.

El nombre total de fets denunciats el 2016 ha estat de 7.083 (185 més que l’any anterior). D’aquests, la gran majoria, 5.682, són delictes contra el patrimoni (119 més que el 2015); i 887 són delictes contra les persones (65 més que el 2015).

Pel que fa als delictes contra el patrimoni, el tipus de fets més freqüents, per ordre de major a menor han estat: furts, danys, robatori amb força interior de vehicle, estafes i robatori amb força interior de domicili.
Mentre que pel que fa als delictes contra les persones, les amenaces i les lesions continuen sent els fets més freqüents.

Col·laboració entre cossos policials
La reunió de la Junta Local de Seguretat ha confirmat, una vegada més, que hi ha dos factors clau que expliquen els alts nivells de seguretat de Reus: la cooperació i la coordinació entre els cossos policials; i la col·laboració de la ciutadania.

Durant el 2016, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han realitzat més 3.500 hores de patrulles conjuntes; i les dues policies, en ocasions en col·laboració amb altres cossos de seguretat, han organitzat 168 dispositius conjunts, amb l’objectiu d’augmentar la percepció de seguretat als barris, recopilar informació relacionada amb fets il·lícits, i prevenir fets delictius.

La cooperació, la col·laboració i la coordinació entre cossos policials es manté com a factor clau de l’èxit. En aquest sentit, es donarà continuïtat a la participació, la col·laboració i la coordinació entre entitats i cossos policials, mitjançant les patrulles i controls mixtos, la investigació, els controls de seguretat ciutadana, i l’activitat inspectora de locals.

Proximitat
Les dades de balanç de 2016 confirmen un any més l’encert de la política de proximitat i contacte diari amb la ciutadania.

La ciutadania confia en els serveis policials. La Guàrdia Urbana va atendre més de 58.000 trucades.

La Guàrdia Urbana va realitzar gairebé 24.000 hores de patrullatge de proximitat.
Les Comissaries Externes de Proximitat de la Guàrdia Urbana va atendre gairebé 3.300 persones.

L’estratègia de proximitat es fonamenta en una major presència als barris i a les zones comercials; en el reforç de la prevenció amb un major grau de visibilitat dels agents que treballen al territori; i en enfortir les relacions de la Guàrdia Urbana amb la comunitat i el teixit social de la ciutat. Així mateix, busca incrementar el grau de detecció i diagnosi de les problemàtiques; eradicar des de les arrels les problemàtiques, tot augmentant la capacitat de resposta; i millorar els nivells de convivència i civisme, i incrementar la qualitat de vida dels ciutadans.

Incivisme
L’anàlisi de les dades per part de la Junta Local de Seguretat ha posat de manifest la influència que l’incivisme té en la percepció de seguretat per part de la ciutadania. Un any més, la principal preocupació ciutadania continua sent l’incivisme. Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra treballen alineats per fer-hi front; i una de les línies prioritàries és continuar treballant en la conscienciació ciutadana i seguir vigilant i denunciant els actes d’incivisme que es produeixin.

En aquest sentit, la Guàrdia Urbana ha obert el 2016 més de 2.100 expedients en relació a l’Ordenança de Civisme, als quals cal sumar-hi les més de 800 actes aixcades pels Mossos d’Esquadra.

En aquest àmbit, destaca també la tasca d’una unitat de referència com és la Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes de la Guàrdia Urbana, que l’any 2016 va tractar 211 casos, 172 dels quals eren de l’àmbit comunitari. La UMIRC va realitzar l’any passat més de 5.600 actuacions.

Xarxa Rescat
A l’inici de la reunió de la Junta Local de Seguretat, l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el conseller d’Interior, Jordi Jané, han signat l’addenda al Conveni de Col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus per a l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa Rescat de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya.

La Xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions mòbils de la Generalitat de Catalunya que permet la comunicació entre usuaris de l’àmbit de seguretat i emergències, i que facilita tant la tasca de cada cos o col·lectiu per separat, com l’actuació conjunta i la coordinació entre els diferents col·lectius que en formen part.

L’Ajuntament de Reus ja ha iniciat la tramitació per licitar el material per poder-se incorporar a la xarxa. Tanmateix, fruit d’aquest acord signat aquest dimecres, el Departament d’Interior cedirà durant 12 mesos 85 emissores portàtils i 2 emissores fixes.