Més d’un centenar de persones han guanyat autonomia gràcies al BAT

S'han atès 20 usuaris més i s'han dispensat 27 ajudes tècniques més gràcies al Banc d'Ajudes Tècniques (BAT)

El Banc d’Ajudes Tècniques (BAT) de Reus, el servei que ofereix la regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus a través de la Fundació Pere Mata, ha atès 150 nous usuaris, ha realitzat 401 serveis i ha dispensat 186 ajudes tècniques durant l’any 2017, des de l’1 de gener fins al 31 de desembre. Unes xifres que són superiors a les de l’any anterior, ja que s’han atès 20 usuaris més i s’han dispensat 27 ajudes tècniques més que l’any 2016.

Aquestes dades confirmen l’èxit d’aquesta iniciativa que té com a objectiu millorar l’autonomia de les persones amb dependència al seu domicili i a l’exterior i, per tant, la seva qualitat de vida i la de les seves famílies. En l’actualitat, 148 d’aquests usuaris continuen amb algú tipus de material cedit i s’han atès 590 usuaris des del gener del 2014, quan va començar a funcionar aquest servei.

Cal recordar que l’any 2016, el BAT de Reus va ser inclòs en el Contracte Programa 2016-2019 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya dins del marc del programa d’Actuacions en matèria d’Accessibilitat i concretament per garantir l’accés als productes de suport per millorar l’autonomia de les persones tant al seu domicili com a l’exterior.

Les xifres
Usuaris
Pel que fa al nombre de sol·licituds, des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de l’any 2017 el BAT ha atès 150 nous usuaris. L’any 2016 en va atendre 130; el 2015,188 i el 2014,122. Des de la posada en marxa del servei l’any 2014, s’han atès un total de 590 sol·licituds.

Serveis
Pel que fa al nombre de serveis, des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de l’any 2017 el BAT ha realitzat 401 serveis (comptabilitzant els serveis de transports i les intervencions de la terapeuta ocupacional de seguiment i entrenament en l’ús de material). L’any 2016, 439; el 2015, 319 i el 2014, 201. Des de la posada en marxa del servei l’any 2014, s’han realitzat un total de 1.360 serveis.

Ajudes Tècniques
Pel que fa al nombre d’ajudes tècniques, des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de l’any 2017, s’han facilitat 186 ajudes tècniques, entre les quals destaquen 28 llits articulats, 15 grues, 22 cadires de rodes, 12 matalassos antiescares o 62 cadires per a l’adaptació de la banyera o el plat de dutxa. L’any 2016, 159; el 2015,124 i el 2014, 97. Des de la posada en marxa del servei l’any 2014, s’han dispensat 566 ajudes tècniques.

Les ajudes tècniques són productes dissenyats per a persones amb discapacitat i per a persones amb mobilitat reduïda de forma temporal. S’utilitzen per ajudar en moviments o accions que la persona és incapaç de realitzar per si mateixa i proporcionen un major grau d’autonomia i seguretat en la realització d’activitats de la vida diària.

El servei
El BAT és un servei que inclou l’assessorament tècnic gratuït en adaptacions domiciliàries i accessibilitat, personalitzat per part d’una terapeuta ocupacional de la Fundació Pere Mata. A més, ofereix, en condicions de lloguer assequible, ajudes tècniques domiciliàries, com llits articulats, grues per a la mobilització de persones (per exemple, per mobilitzar del llit a la cadira de rodes, de la cadira de rodes al plat de dutxa, etc.), matalassos antiescares; ajudes per a la mobilitat: caminadors, cadires de rodes; ajudes per a l’adaptació del bany: cadires de banyera, elevadors de WC, etc.

Ocupació per a persones amb malaltia mental
Aquest servei també ofereix oportunitats laborals a persones amb malaltia mental, ja que les tasques de neteja i reparació de material, així com els serveis de transport, en els casos del material voluminós, les realitzen treballadors del Centre Especial de Treball de la Fundació Pere Mata.

Donació d’ajudes tècniques
Una altra de les funcions del Banc d’Ajudes Tècniques és la gestió de donacions de material d’ortopèdia, tant en l’àmbit individual com en l’àmbit d’empreses/institucions.

Des de l’entrada en funcionament del servei, s’han fet 15 xerrades per donar a conèixer el BAT entre els col·lectius més susceptibles i professionals de la ciutat: equipaments municipals – com el Casal de les Dones o els Casals Municipals de la Gent Gran, Centres d’Atenció Primària de Salut, etc.

Les famílies que disposin d’alguna ajuda tècnica que no utilitzin, com per exemple, cadires de rodes o caminadors, i que vulguin donar-les per a una altra persona que les necessiti, poden contactar amb la Fundació Pere Mata, de manera presencial al número 29 del carrer de la Tolerància de Reus o trucant al telèfon 977 300 442.

Durant l’any 2017, s’han rebut diverses donacions, entre les quals destaquen 1 llit articulat, 1 cadira de rodes i 1 caminador.

Lloguer d’ajudes tècniques
Per cada material voluminós (llits, grues i matalassos antiescares) llogat, l’usuari ha d’aportar un dipòsit de 50 euros a retornar en el moment de la devolució i pagar 10 euros de lloguer cada mes. Per la resta de material (cadires de rodes, caminadors, etc.), s’ha d’aportar un dipòsit de 10 euros a retornar i està exempt de pagament de lloguer.

A més del lloguer de material, el servei inclou l’entrenament per part de la terapeuta ocupacional al domicili de l’usuari amb les ajudes tècniques, per aconseguir un bon ús i manteniment d’aquestes.

Pel que fa a les persones amb manca d’autonomia i als familiars que puguin necessitar el servei del Banc d’Ajudes Tècniques, poden trucar al telèfon 977 010 034 dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus.

La Fundació Pere Mata
La Fundació Pere Mata té experiència en la gestió de bancs d’ajudes tècniques, ja que també s’encarrega d’aquest servei a les terres de l’Ebre.

La Fundació Pere Mata basa les seves actuacions en la protecció i l’assistència a les persones afectades per trastorns mentals, discapacitats o dependents, per tal d’aconseguir la seva integració comunitària, millorar la seva rehabilitació i qualitat de vida, així com, el seu benestar individual.