L’equip de l’escola Maria Cortina guanya la IV Competició de Debat

La postura que han hagut de defensar, i no l'han sabut fins 20 minuts abans, ha estat la contrària a les mesures de discriminació positiva

L’equip de l’Escola Maria Cortina de Reus, format per Anna i Maria Font, Marta
Genius i Maria Gómez, han guanyat  la IV  Competició de Debat del despatx Roca
Junyent Advocats.

Les alumnes reusenques han hagut de debatre, a la final de la competició, sobre la
idoneïtat o no de la discriminació positiva. La postura que han hagut de defensar, i no
han sabut fins 20 minuts abans, ha estat la contrària a les mesures de discriminació
positiva. Les alumnes de l’Escola Maria Cortina han resultat convincents per al Jurat
que els ha reconegut la seva feina i la capacitat que han tingut de defensar la seva
postura .

A més les germanes Anna i Maria Font han estat premiades ex aequo com a millors
oradores.