L’Ajuntament contractarà 80 persones en situació d’atur amb ajuts del SOC

L’Ajuntament de Reus té previst contractar en els pròxims mesos 80 persones en situació d’atur, gràcies als programes subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu. Concretament, en el marc del programa Treball i Formació, l’Ajuntament té atorgats 70 contractes, el volum més elevat de les darreres convocatòries; mentre que del Programa de Garantia Juvenil, t&eac ute; preassignats 10 contractes, el mateix volum dels últims anys. L’Ajuntament i el SOC iniciaran pròximament la selecció de personal per ocupar totes les places assignades segons les bases específiques de cada programa.

Treball i Formació

Treball i Formació és un programa subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, destinat a la contractació de persones en situació d’atur. Les persones contractades, totes a jornada completa, desenvoluparan tasques en diversos departaments municipals.

El SOC subvenciona els contractes de treball d’una durada de 6 o 12 mesos, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral i, si escau, les accions de coordinació i suport tècnic.

Els contractes que formalitzarà l’Ajuntament són en les quatre línies que preveu la convocatòria d’enguany del programa:

Accions d’experiència laboral i accions de formació adreçades a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi ni d’ajuts, preferentment més grans de 45 anys. En aquesta línia s’han atorgat 25 contractes de 6 mesos i 12 contractes de 12 mesos.

Accions d’experiència laboral i accions de formació adreçades a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda garantida de ciutadania En aquesta línia s’han atorgat 15 contractes de 6 mesos i 6 contractes de 12 mesos.

Accions d’experiència laboral i accions de formació adreçades a dones en risc de caure en situació d’atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts, preferentment més grans de 52 anys. També s’adreça a dones en situació d’atur víctimes de violència de gènere. En aquesta línia s’han atorgat 10 contractes de 12 mesos.
Accions de coordinació i suport tècnic. En aquesta línia s’han atorgat 2 contractes.

Els terminis d’execució del programa depenen de cada línia d’acció i han de finalitzar, segons els casos, entre el juliol de 2020 i el gener de 2021.

Un cop presentades les ofertes de treball al SOC en funció de les accions a desenvolupar, per part de l’Ajuntament es farà la selecció dels candidats derivats pel servei d’ocupació, que han de complir els requisits del programa.

Garantia Juvenil

L’Ajuntament té previst incorporar pròximament 10 persones d’entre 16 i 30 anys que s’acullen al programa europeu de Garantia Juvenil. Seran contractes de treball en pràctiques de 6 mesos a jornada completa. Les persones contractades es distribuiran també entre els diferents departaments municipals.

El programa, subvencionat pel SOC i cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, ofereix oportunitats formatives i laborals a joves que no estudien ni treballen. L’ objectiu és incentivar la contractació laboral de joves, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició d’aptituds i competències derivades de la pràctica laboral, per facilitar la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora.

L’Ajuntament ha sol·licitat una subvenció d’aquesta convocatòria que té com a Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de complir els requisits següents:

· Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
· Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades al SOC.
· Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional;
· Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.