La recuperada bassa del Mas Iglesias ofereix un escenari per celebrar actes a l’aire lliure

Aigües de Reus, divisió de l’empresa Reus Serveis Municipals SA ha finalitzar les obres de del projecte de regeneració i aprofitament de l’aigua al Mas Iglesias. L’obra ha consistit en l’arranjament de l’antiga bassa del mas i la instal·lació de canonades, amb l’objectiu d’assolir un millor aprofitament del recursos hídrics propis i la utilització d’aigua de kilòmetre zero. Alhora, l’actuació ha servit per adequar l’entorn del Mas Iglesias —seu del Centre de la Imatge de Reus (CIMIR)— de cara a potenciar la seva utilitat pública.

Carles Pellicer, alcalde de Reus, afirma que “es tracta d’un petit projecte que volem posar en valor, perquè aporta avantatges des de tres punts de vista: el patrimonial, amb la recuperació del patrimoni històric de la ciutat; el mediambiental, amb reaprofitament dels recursos hídrics; i el cultural, amb la posada a disposició de la ciutat d’un nou escenari per fer-hi activitats a l’aire lliure. Tres projectes en un”.

Danuel Rubio, regidor de Medi Ambient i Ocupació, afegeix que “el projecte ha ampliat la idea inicial de recuperar les aigües, d’acord amb la política de d’aprofitament dels recuros hídrics que porta a terme Aigües de Reus. El projecte final va més enllà i ha permès posar a disposició dels veïns un nou espai per celebrar actes a l’aire lliure”.

L’actuació, amb un pressupost de 39.500 euros, s’emmarca també en la política de recuperació i conservació del patrimoni històric de la ciutat. Als jardins d’aquesta casa senyorial del darrer terç del segle XIX, s’hi conserva l’estructura de antiga bassa, i se sabia de l’existència d’un pou que abastia la casa i la finca agrícola adjacent.

En consonància amb la política d’aprofitament dels recursos hídrics propis, Aigües de Reus va plantejar un projecte inicial per recuperar el pou i la bassa, amb l’objectiu de destinar les aigües recuperades al regadiu i el manteniment de la zona verda del mas.

Finalment, el projecte inicial d’Aigües de Reus es va ampliar, amb l’objectiu d’aprofitar els treballs per condicionar el parc exterior del mas, amb vistes a potenciar la seva utilitat pública, com espai destinat a la celebració d’actes a l’aire lliure. Així, l’adequació de la bassa també ha permès la conversió d’una part d’aquesta en sala de màquines, amb la qual cosa s’ha aprofitat l’estructura per instal·lar-hi un escenari que ha de servir per fer esdeveniments a l’aire lliure.

Des de fa anys, Aigües de Reus ja treballa en la línia de regenerar les mines i aqüífers del terme municipal per potenciar el consum d’aigua de proximitat. Sovint, la qualitat de l’aigua de determinades mines i aqüífers tan sols permet destinar-la a alguns usos molt concrets, com poden ser la neteja viària o el reg de jardins i horts urbans

Les obres que ara han finalitzat han consistit en la recuperació de l’antic pou, la instal·lació de canonades i l’adequació de la bassa, per tal de convertir-la en un dipòsit per fer possible el regadiu de manera eficient.