La Guàrdia Urbana reforça el sistema de vigilància i telecontrol de la ciutat

La Guàrdia Urbana de Reus ha ampliat i millorat el sistema de telemonitorització de la ciutat amb la renovació i l’actualització tecnològica de la sala de control de la comissaria central. Des d’aquest centre neuràlgic de les comunicacions del cos de policia municipal es vigila la seguretat de la ciutat les 24 hores del dia, gràcies a una seixantena de càmeres instal·lades a la via pública i en equipaments muni cipals, i a través de més d’un centenar de sistemes d’alarmes d’intrusió ubicats en instal·lacions i edificis de l’Ajuntament. La sala de control també és el punt des d’on es gestionen les trucades telefòniques de la ciutadania: La Guàrdia Urbana atén cada dia una mitjana de 170 trucades.

La nova sala de control ha crescut en espai, instal·lacions i equipament, i ha passat de 4 a 12 pantalles en format videowall; una nova infraestructura que permet millorar i ampliar la vigilància de la ciutat i guanyar en seguretat. També s’ha augmentat en espai i llocs de treball passant de 4 a 6 punts de treball simultanis, en cas que sigui necessari.

La sala de control és l’espai des d’on es gestionen totes les comunicacions de la Guàrdia Urbana, des de l’atenció telefònica dels avisos i emergències de la ciutadania a l’enllaç i mobilització de les unitats policials operatives sobre el terreny. Des d’aquest punt es tenen localitzades permanentment totes les unitats en servei, gràcies al sistema de posicionament per satèl·lit dels agents i dels cotxes patrulla del cos de seguretat.

L’ampliació de la sala de control forma part del procés de transformació tecnològica que el departament de Sistemes de la Informació i les Telecomunicacions està implantant a l’Ajuntament de Reus, així com de l’aposta municipal pels sistemes smart cities, i a l’implementació per part de la Guàrdia Urbana de nous sistemes de seguretat i de gestió, que milloren l’eficàcia del servei policial i l’eficiència dels recursos disponibles. La nova infraestructura permet dimensionar els sistemes de seguretat i gestió per fer front als reptes tecnològics i de servei que Guàrdia Urbana necessita actualment i en un futur.

En aquest sentit, des de la sala de control de la comissaria central es fa el seguiment continuat de la informació monitoritzada a través dels sistemes següents:

Càmeres de videovigilància a la via pública (Mas Abelló).
Càmeres de trànsit i de visualització de la ciutat (tomb des ravals, plaça del Mercadal, carrer de Llovera, plaça de Pompeu Fabra, plaça de Prim, Riera de Miró, plaça de la Pastoreta i rotonda avinguda onze de setembre).
Sistemes smart city d’estat del trànsit i de la mobilitat de la ciutat.
Sistemes de seguretat de videovigiliància instal·lats en 47 edificis i sistemes d’alarmes d’intrusió instal·lats en 106 equipaments i edificis municipals.
Sistema de geoposicionament i ubicació de tots els recursos policials (agents, vehicles, etc…)
Gestió del servei de grues i dipòsit de vehicles de format remota i telemàtica
Atenció 092 integrant les comunicacions de telefonia fix, mòbil i ràdio mitjançant sistemes IP automatitzats.
170 trucades telefòniques al dia
La sala de control de la comissaria central és el punt des d’on la Guàrdia Urbana atén i gestiona les trucades telefòniques de la ciutadania. Cada dia rep una mitjana de 170 trucades. Segons la tipologia, les atencions més freqüents són les relacionades amb l’activitat de policia administrativa de la Guàrdia Urbana, seguit de les relacionades amb la seguretat ciutadania i amb el trànsit.