L’Ajuntament de Reus redacta un Pla de Prevenció per a futures pandèmies

L’Ajuntament de Reus ha redactat un Pla de Prevenció per a futures pandèmies, un document per a la millora dels mecanismes de prevenció i gestió del risc davant de noves possibles pandèmies, amb la voluntat de preparar la ciutat davant de futures adversitats com la que va sorprendre a tothom el mes de març del 2020 amb l’inici de la pandèmia de la COVID19.

El Pla recull tot un seguit de línies d’actuació que es desenvoluparan en diversos àmbits i que es concretaran en models i protocols d’intervenció i, finalment, en mecanismes de coordinació. El document recull també la participació d’altres agents, des de treballadors municipals de diferents departaments a membres del Comitè Municipal d’Emergències.

Òscar Subirats, regidor de Salut i Ciutadania, ha explicat en roda de premsa que “l’objectiu és, després de la pandèmia, identificar els canvis necessaris en les formes urbanes que puguin mitigar la propagació de futurs contagis, reduint els seus efectes econòmics, socials i els impactes ambientals per poder avançar cap a unes ciutats més pròsperes, verdes i justes”.

El Pla intenta adaptar els mecanismes de l’Ajuntament de Reus a la situació de pandèmia, segons el regidor “en aquests darrers mesos hem fet un salt conceptual de tenir una mentalitat d’emergència a una de recuperació”. El Pla estableix l’oportunitat de continuar centrant-se en el reforç de la salut pública, la resiliència econòmica i l’accés als serveis per a tothom. I que cal un canvi transformador amb polítiques inclusives, compromís de la comunitat i una transició significativa cap a un enfocament més sostenible.

Per dur a terme l’elaboració del Pla de millora dels mecanismes de prevenció davant de noves pandèmies s’han dut a terme dues taules de salut a totes les polítiques, una trobada amb els membres del Comitè d’Emergències, una reunió amb entitats i ciutadania, una amb els grups de l’oposició a l’Ajuntament i finalment una taula de salut a totes les polítiques. Totes les sessions es van iniciar amb un espai per a la reflexió i per l’exposició de l’estat emocional de les persones participants immersos en una nova realitat des de l’arribada de la pandèmia.

Les aportacions rebudes, encarades a adaptar i millorar els processos vigents al consistori, es van agrupar en els següents àmbits: planificació de l’emergència, adequació de l’espai públic, l’adequació de l’espai públic virtual (digitalització), el funcionament intern i la relació amb la comunitat, i per tal de posar-les en relació a la planificació local vigent s’han tingut en compte al Pla d’Acció Municipal (PAM) i al document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).

El Pla preveu una millora i reforç dels diferents sistemes d’atenció ciutadana, sobre els quals ja s’està actuant, i dels canals d’informació a la ciutadania i suport a l’autonomia digital de la ciutadania, a través d’acompanyament i formació. També aborda la seguretat i protecció en dependències, instal·lacions i equipaments; fa una reflexió al funcionament intern de l’administració impulsant nous processos de participació interns o adaptació a metodologies de treball a nivell de gestió de projectes i millora i planificació de programes i accions; o, d’altra banda, insereix en els processos d’atenció i gestió d’ajudes en l’àmbit de benestar i serveis socials.

Es treballa també propostes en els àmbits de Salut Pública, la Ciutadania, l’Educació, les xarxes comunitàries, participació i voluntariat o en l’espai públic.

Pel que fa a les accions ja finalitzades es concentren en la informació a la ciutadania, a través de rodes de premsa telemàtiques, per exemple, que es poden seguir en directe. També s’ha consolidat un espai de meditació diària de Mas Pintat. S’ha creat una xarxa relacional dels instituts de secundària i reforç del treball d’acompanyament i seguiment als seus equips directius. Pel que fa a l’habitatge, s’ha garantit i adequat el servei i funcionament de la Borsa d’Habitatge i gestions relatives al parc municipal d’HPO durant els períodes de confinament. En l’àmbit de l’Educació s’ha establert la tarifació social de les Escoles Bressol Municipal en funció dels ingressos de la família.

Finalment, s’ha reforçat la planificació d’emergències, així com l’obtenció de recursos excepcionals, i també l’obtenció d’allotjaments extraordinaris en situació d’emergència, pel que fa a l’àmbit de la protecció civil i la planificació i gestió de l’emergència. I, per la part del comitè d’emergències, s’ha millorat en l’organització, recopilació de la informació a tractar i en l’articulació d’un temps espai de reflexió entre l’exposició de la problemàtica i l’exposició dels parers per a la presa de decisions.